A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 4.
KÜLÖNSZÁM

Tartalmi ismertető

ŐSKIRÁLYOK A SZÍRIUSZRÓL
A turáni civilizáció bölcsője
Az ősi hagyományokban Mezopotámiától Egyiptomon át a majákig felmerül a szíriuszi kapcsolat, miszerint első királyaik innen érkeztek a Földre. Ezt továbbgondolva jelent meg hazánkban is az elképzelés, hogy a magyarságnak is van valami köze az égbolt legfényesebb csillagához. Érdemes megvizsgálni, komolyan vehető-e a szíriuszi magyar vérvonal elmélete. Vagy ez már nem az alternatív történelem, hanem inkább a fantasy világába sorolható?

oskiralyokasziriuszrol 

HÜPERBOREÁBÓL JÖTTÜNK
A turáni-iráni ellentét eredete
Népünk esetében fontos annak megválaszolása, honnét jövünk, mi az eredetünk, mert ez lét- és identitáskérdés. Ha megnézzük, hogy milyen válaszok vannak erre a kérdésre, akkor beleveszünk a sok elméletbe, vitába, tudományos kutatásba, géntérképbe, történelmi összefonódásba. Létezik azonban egy olyan válasz, amely a hagyománnyal és ősi értékrenddel összhangban magyarázza népünk legtávolabbi származását, és választ ad a legtöbb, korábban kérdéses, csúnyán félreértett és gonoszul félremagyarázott aspektusra. A kulcsszó: Hüperborea.

turaniran

GÖNCÖL TÁLTOS LEGENDÁJA
A magyar Énok
A régi magyar mondákban szerepel Göncöl táltos, akit Isten felragadott az égbe − azóta is a róla elnevezett csillagképben száguld szekerén. Lehetséges, hogy egy történelem előtti UFO-eltérítésről van szó, mint a bibliai Énok ősatya és Illés próféta esetében? Őket ugyanis szintén az Úr vitte magával tüzes szekéren a csillagok közé.

goncoltaltos

A SUMMER KIRÁLYLISTÁK TITKAI
Az Árpád-ház égi származású ősei
"Amikor a királyság alászállt az égből...” Így kezdődik a sumer királylista, melynek egyes uralkodói és az Árpád-házi őskirályok között különös párhuzamokat fedezhetünk fel. Lehet, hogy a két genealógia valójában egy, és a sumer királyok sora az Árpádházban folytatódik? Ha így van, nemzeti dinasztiánk vérvonala a csillagok közül érkezett istenekig vezethető vissza.

kiralylistaktitkai

ATTILA NÉPE TIBETBEN
Legközelebib rokonaink, az újgurok
Nyilván nem véletlen, hogy Julianus barát, Kőrösi Csoma Sándor, Stein Aurél és Vámbéry Ármin nem az északi tundrán kereste rokonainkat, hanem Belső-Ázsiában. Neves kutatóink ugyanis tisztában voltak vele, hogy a turáni népeknek − hunoknak, magyaroknak, avaroknak − csak egy része indult Nyugatnak a népvándorlással, másik részük a keleti őshazában maradt. Így tudják a Tibetben élő ujgurok is, akik magukat Attila helyben maradt népének, a magyarságot pedig messzire került ikertestvéreiknek tartják.

MIÉRT VAN OLYAN SOK FEHÉRVÁR?
Tongwan, a déli hunok fővárosa
Az ír Hódítások Könyve című középkori krónika az egyik írországi honfoglalást Szkítiából eredezteti! Azaz: szerintük a történelem előtti ősidőkben iráni, kaukázusi törzsek vándoroltak át Írországba. Talán ez okozza a látványos párhuzamokat a kelta és a magyar nyelv, kultúra, szokások, ételek, tárgyi emlékek, istennevek között? Vagy a kapcsolat még mélyebben keresendő?

tongwanhunok1

HIMALÁJAI MAGYAR TÖRZSEK
Sámánok a világ tetején
Nepálban a Himalája meredek lejtőin rovásírással díszített magyar kopjafák magasodnak, és a helyi sámánoktól egy ősi, társaitól elszakadt népcsoport hét törzséről hallhatunk, amelyek egy, a történelem előtti időkben létező birodalomból érkeztek mostani zord hazájukba. Két óriás, India és Kína közé szorult kis hegyi ország Nepál, másfélszer akkora, mint a mai Magyarország. Itt található bolygónk legmagasabb pontja, a Mount Everest, a nepáli szerzetesek mégsem ezt tartják a Föld közepének. Azt mondják, a világ szívcsakrája Európában, a Kárpát-medencében, közelebbről a Pilisben található, egy Buda nevű ősi szentély közelében.

himalajamagyarok

NIMRÓD, A MÁGUSOK MÁGUSA
Őskirályunk legendái
Nimródot, az özönvíz idején élt mitikus uralkodót ma is több nép vallja ősapjának: rajtunk kívül például a törökök, szírek, perzsák, kurdok és grúzok is. De nagy tudású mágusként, alkimistaként ismerik az arabok, örmények, sőt még Indiában és Etiópiában is él a tisztelete. Vegyük szemügyre ezúttal tehát egy szokatlanabb szemszögből Nimródot, az Árpád-ház ősét − ahogyan más népek látják őt, vélekednek róla.

nimrodoskiralyotok

SUMEROK AZ AKKÁDOK ELLEN
Egy ókori magyar szabadságharc?
Az évezredek óta virágzó sumer városállamokba a Kr.e. 3 évezredben elkezdtek szép lassan beszivárogni az akkádok. Előbb megszerezték a fontosabb tisztségeket, végül átvették a hatalmat, és durván elnyomták a náluk sokkal fejlettebb kultúrájú őslakosságot. Ám a sumerok sem hagyták magukat: a kezdeti bénultságot passzív ellenállás, adófizetés-megtagadás, majd nyílt felkelés követte. Ismerős? Sokak szerint az első „magyar” szabadságharcról van szó...

A SZKÍTA FÁRAÓK KORA
Turáni hódítók Egyiptomban?
A Kr.e. 1700-as években egy harcias sztyeppei lovasnép rohanta meg a Nílus völgyét Kelet felől. Fejedelmeik fáraókként uralkodtak három dinasztián keresztül, míg végül egy egyiptomi felkelés megfosztotta őket hatalmuktól. Ám addig is jó pár olyan szokással, vívmánnyal ajándékozták meg Egyiptomot, melyek nekünk, magyaroknak igencsak ismerősek: a lovastemetkezéssel, a sólyom- és párduckultusszal, a küllős kerekű kocsival és a lovasíjász harcmodorral.

magyarfaraok

ISTENEINK A NÍLUS VÖLGYÉBEN
A magyar ősvallás egyiptomi kapcsolatai
Hórusz, akit kerecsensólyom alakban ábrázoltak, Ízisz-Hathor, a csillagos testű tehénistennő, Ozirisz, akit Nimróddal azonosítanak, Thot, a „Tudó”... Az egyiptomi istenek és a magyar ősvallás között fennálló párhuzamokat a kutatók már régen észrevették. De vajon honnan származik ez a rejtélyes kapcsolat Árpád népe és a Nílus-völgy között?

MAGYAROK A BIBLIÁBAN
Őstörténetünk a Szentírásban rejlik?
Már a 18-19. század tudósainak feltűnt, hogy a Bibliában gyakoriak a magyaros csengésű személy- és földrajzi nevek. Dávid apját Kisnek hívták, a szíriai Homsz város ókori neve Emese volt, Kánaánban pedig Béla király uralkodott. Ez csak három példa a sok száz hasonló párhuzam közül, melyekből oly sok van, hogy mindez biztosan nem lehet a véletlen műve.

ostortenetszentiras

BÓDÍTÓ ÜTEMEK
A táltosok gyógyító ereje
A magyar hiedelemvilágban a sámánhit kiemelkedő szerepet töltött be. A honfoglalást megelőző időszakban azok a személyek, akik képesek voltak kapcsolatot teremteni a túlvilág és a közösség tagjai között, illetve egyfajta gyógyító erővel bírtak, a csoportok vezetői közé tartoztak. A magyar tájnyelvben őket nevezték táltosnak, melynek jelentése – a szó finnugor eredetéből kifolyólag − tudós volt. Ezek a csodatévő személyek legfőképpen rejtélyes hangszerük által több megmagyarázhatatlan cselekedetet hajtottak végre.

EGY ELFELEDETT HUN KIRÁLY: BÁTOR
Akitől a kínai császár is rettegett
Mi magyarok nagyon büszkék vagyunk Attila nagykirályunkra. Többségünk azonban komoly bajban lenne, ha azt kérnék tőlünk, hogy mondjunk még egy hun királyt. Attila édesapján, Bendegúzon kívül nemigen jutna eszünkbe más. Pedig Bátor nagykirály (uralkodott: Kr.e. 209 - Kr.e. 174, kínai neve magyar átírásban Mótun vagy Maotun), akkora birodalmat hozott létre, amely nagyobb volt a mai Európánál is! Kína tekintélyes részét elfoglalta. A mai Oroszország és Irán közötti Kaszpi-tengertől és az Uráltól Indiáig, keleten pedig Koreáig, minden föld az ő uralma alá kerül.

batorhunkiraly

ŐSMAGYAR EZOTÉRIA
Csakratan, reinkarnáció, és jóga "magyar módra"
A legtöbben úgy hiszik, hogy az olyan tanok, mint a reinkarnáció és a karma, vagy az olyan módszerek, mint a jóga és a csakragyógyászat, a távoli Indiából érkeztek Európába, így a magyarságnak nem sok köze van hozzájuk. Pedig tévedés: mindezek valaha a magyar táltosok tudományának részét képezték, emléküket pedig megőrizték népmeséink, népdalaink, balladáink.

A TITOKZATOS SZABIROK
Egy magyar ősnép a Kárpátoktól Indiáig
A 10. századi bizánci krónika „szabartoi”-nak, azaz szabiroknak nevezi a magyarokat. Ugyanakkor 5000 éves sumer agyagtáblákon is felbukkan ez a név, itt a sumerok őseit hívják subaroknak, sabaroknak. Vajon mi a kapcsolat a kettő között? Ha megvizsgáljuk a szabir-kérdést, egy több ezer éves kontinuitás rajzolódik ki, mely az őskorban kezdődik és a magyar hon-visszafoglalásig tart.

szabirok

ŐSI MAGYAR GYÓGYÍTÁS
Elődeink évezredes bölcsessége
Néphagyomány, hagyományos gyógymódok, népi orvoslás? Az orvosok és szakemberek általában legyintenek rá, mert nem tudományos, nem trendi, nem műszerekkel és kemikáliákkal történik. Aztán egyre másra derül ki, hogy a régi életvezetési tanácsok és gyógyítási praktikák mégsem ördögtől valóak, hanem évezredes bölcsesség van bennük. Nézzük meg, hogy elődeink hogyan látták a betegségeket, a gyógyítást, és az egészséget. Milyen életbölcsességeket adtak át gyermekeiknek, amiket ma már figyelembe sem szoktunk venni, mert ósdinak véljük őket? Hogyan gyógyították az egyes betegségeket?

BEFALAZOTT EMBERÁLDOZAT
A Kőműves Kelemen-rejtély
Mindenki ismeri Kőműves Kelemen történetét, amelyben Déva várának építésénél a mesterek mágikus praktikához folyamodnak, hogy megakadályozzák a vár folytonos összeomlását. Tekinthetnénk ezt szimbolikus mesének is, de tudjuk, hogy a legendák mélyén mindig van igazság. Vajon Kőműves Kelemen és feleségének szomorú története honnét eredhet, és milyen mélyebb jelentése lehet annak, ha valakit befalaznak egy építménybe? Elképzelhető, hogy a közismert ballada a nagyon távoli régmúltba mutat vissza?

ÍZISZTŐL MITHRÁSZIG
Misztériumkultuszok a római kori Pannoniában
Hazánkban a titkos társaságoknak sokkal ősibb múltja van, mint hinnénk. A Római Birodalom végnapjaiban nagy népszerűségnek örvendtek Pannóniában bizonyos kultuszok, melyek híveiktől kemény beavatási próbák teljesítését és szigorú titoktartást követeltek, cserébe viszont nem kevesebbet ígértek, mint a halál legyőzését. Vajon ezek a föld alatti testvériségek végleg eltűntek a kereszténység uralomra jutásával? Netán megérték a magyarok bejövetelét, és búvópatakként végig a felszín alatt húzódtak az évszázadok során?

miszteriumkultusz

VERECKÉTŐL LAJTÁIG
A honfoglalás titkai
Sokszor emlegetjük, mégis nagyon keveset tudunk arról, hogy pontosan miként zajlott a honfoglalás. Már maga a szó sem fedi a valóságot, hiszen krónikásaink is visszatérésnek, hazatérésnek hívják a 896-os eseményeket. Mit jelent ez? Mi váltotta ki a magyarok útra kelését és miért pont a Kárpát-medencét vették célba? Kik éltek itt ekkoriban, és miként fogadták Árpád népét? Hogyan halt meg Álmos fejedelem? Tényleg fejvesztve menekültünk a besenyők elől? Mit jelent a fehér ló mondája? Vizsgáljuk meg kicsit közelebbről ezt a bizonyos honfoglalást-honvisszafoglalást...

verecke

HONFOGLALÓ SEREGÜNK
Hányan voltak őseink?
Árpád vezér honfoglaló magyarjairól legtöbbünkben egyfajta idealizált kép él, amit főként olyan népszerű romantikus alkotások formáltak, mint például Feszty Árpád festőművészünk híres körképe. Ezen művek bűvkörében élve viszont úgy tűnhet, mintha az akadémikus történészek legfőbb célkitűzése az lenne, hogy ezt a képet darabokra törjék bennünk…

honfoglalok

ISTEN OSTORA
Attila, az Árpád-ház őse
Hun Birodalom csúcspontján Kínától Magyarországig ért, egyesítve a sztyeppe népeit, példátlan fenyegetést jelentve az addig legyőzhetetlennek tartott Rómának és Bizáncnak. Az élén álló dinasztiából pedig toronymagasan kiemelkedik Attila, „Isten Ostora”, minden idők egyik legnagyobb hadvezére, karizmatikus táltoskirály és az Árpád-ház őse. De kik is voltak pontosan a hunok? Honnan jöttek és mi történt velük Hunnia összeomlása után? És vajon milyen volt a nagy Attila emberként, mit tudhatunk szüleiről, gyermekkoráról, szerelmeiről, hogy látták őt mások, és kinek tartotta ő önmagát?

attilahun

ATTILA KIRÁLYI BIRODALMA
Amiről a történészek hallgatnak
Sokan máig azon vitáznak, hogy a hunok népe, amely 375 környékén átkelt a Volga-folyón, török vagy mongol eredetű volt-e. A Kaukázus előterében élő, iráni származású alánokat legyőzték, és megdöntötték a keleti gótok Fekete-tenger környéki birodalmát, valamint megfutamították a nyugati gótokat. Persze ezek is a mi testvérnépeink voltak.

attilakiralyibir

KERESZTES HADJÁRATOK A SZENTFÖLDÖN
A magyar részvétel megítélése
A középkor elején számos hadjáratot indítottak az európai államok a Közel-Keletre, hogy visszahódítsák a Szentföldet, illetve visszaszorítsák az Oszmán Birodalmat és a muszlimokat. A Kis-Ázsiától egészen Észak-Afrikáig zajló hadműveletek keresztes hadjáratok néven váltak ismertté, és ezekhez a későbbiek folyamán a Magyar Királyság is csatlakozott. Azonban az 1095-től egészen 1250-ig kisebb-nagyobb megszakításokkal folyó hadakozásban való magyar részvétel megítélése szempontjából máig nincs egyetértés a történészek és a kutatók között.

kereszteshad

KITALÁLT BIRODALOM
A kazár átverés
A kazár birodalom a kelet-európai sztyeppén elterülő, állítólag zsidó vezetésű állam volt a Volga, a Kaukázus és a Don közötti területen. A 7. századtól a 10. századig állt fenn. Egy ideig ennek alávetettségében éltünk mi, magyarok is. Az askenázik, az európai zsidó közösség tagjainak egy része máig a kazár vezető réteget tekinti őseinek. Egy hatalmas probléma van: sem a Kazár Birodalom, sem a kazárok nem léteztek a valóságban!

AZ ANJOUK VILÁGA
Lovagok és misztériumok kora
Sokak szerint táltoskirályaink, az Árpádok 1301-es fiú ágon való kihalásával egyben véget ért a nagy magyar misztériumok ideje, és egy laposabb, érdektelenebb időszak kezdődött. Mint látni fogjuk, a valóság az, hogy az Anjou-, azaz vegyesházi királyok korszakának ugyanúgy megvoltak a maga különleges és titokzatos eseményei, feledhetetlen hősei.

MEGÁTKOZOTT KIRÁLYAINK
A bibliai időkben kezdődött?
A mai napig sokan vélik úgy, hogy a magyar nemzeten, így uralkodóin is valamikor átok ült, és talán még mindig ül. Hogy ki, mikor és miért mondta ki az átkot, arról eltérnek a vélemények, de a legtöbben természetesen a hírhedt turáni átokra gondolnak. Néhány nyom azonban arra utal, hogy talán egy sokkal régebbi ítélet következményeit nyögjük…

MAGYAROKBIBLIA

URALKODÓINK ŐSAPJA: VAZUL
Összeesküvő vagy jogos trónörökös?
A megkínzott Vazul a magyarság köztudatában szimbólummá emelkedett, főként Ady verse következtében. De már krónikáink is ártatlanul szenvedett hősként mutatják be, akinek végül a történelem igazságot szolgáltatott: ő lett az ősapja az összes, I. István utáni Árpád-házi királyunknak. De ki volt ő valójában? Miért büntették meg ilyen kegyetlenül − megvakítással, megsüketítéssel −, és kinek a parancsára? Túlélhette-e a szörnyű megcsonkítást, és ha igen, mi lett a sorsa?

vazul

CSODATEVŐ KIRÁLY
Szent László paranormális képességei
Szent László − amellett, hogy a középkor egyik legkedveltebb magyar királya volt − hihetetlen csodatételeinek és kivételes képességeinek köszönhetően hamar a történelemkönyvek hasábjaira került. Népe már életében is áldottnak tekintette, akire mindig lehetett számítani, ha bajba került a haza, igazi erejét azonban csak halála után mutatta meg.

paralaci

VATA ÉS FIA
A bihari táltoslázadás vezérei
István király halálával életműve azonnal veszélybe került. Utóda, Orseolo Péter pár év alatt feldúlta az országot, zsarnokságával és élvhajhász életmódjával magára haragítva a magyarokat. Tegyük hozzá: ez csak szikra volt a lőporos hordóban, mert a Péter elleni lázadásban valójában az István óta gyülemlő feszültségek robbantak felszínre. A magyarság többsége úgy érezte: itt az idő megszabadulni a rájuk kényszerített nyugati modelltől, és visszatérni a szkíta Kelet ősi hagyományaihoz.

A MARGIT-LEGENDA NYOMÁBAN
Egy szent titokzatos élete
Szent Margit legendás életéről rengeteg történetet olvashatunk a korabeli irodalomban. Az egyszerű körülmények között élő nővér ugyanis bámulatos tetteivel és a halálát követő döbbenetes cselekedeteivel számos hívőnek nyerte el a szeretetét, gyógyító erejében pedig mind a mai napig bíznak az egészséges életre vágyók.

sztmargitnoormalis

TÜNDÉRORSZÁG REGÉI
A legérdekesebb erdélyi legendák
Európában kiemelkedően magas azon legendák száma, melyek Erdélyhez kapcsolódnak. Az egykor a történelmi Nagy Magyarországhoz tartozó, értékes, csodás és gazdag régió mítoszainak főszereplői hadvezérek, királyok, mágusok, boszorkányok, vámpírok, tündérek és istenek. A festői szépségű Erdély számos titkot őriz, elátkozott helyekről mesél, kísértetjárta épületeket és olyan, évszázadokat átölelő történeteket rejt, amelyekben nem ritka jelenség az árulás, az ármány, a szerelmi csalódás és az olyan megmagyarázhatatlan esetek sorozata, amelyek embereket elnyelő gyilkos tavakról, misztikus hidakról, vagy éppen szörnyű gyilkosságokról és tragédiákról szólnak.

A KÜRT NÉPE
A jászok eredete
A jászok történészeink mai álláspontja szerint egy indoiráni nyelvű nép, az alánok leszármazottai. Nevük − szerintük − az ókor végén a Szir-darja folyó mellett élő ásziktól eredeztethető. Véleményem szerint azon 19. századi és még régebbi historikusainknak volt igazuk, akik szerint a jászok neve az íjász szavunkból származik, ugyanis ők voltak ebben a „műfajban” a legügyesebbek, Árpád fejedelmünk elitcsapatai is belőlük kerültek ki.

A CSIKI SZÉKELY KRÓNIKA
Támadások kereszttüzében
Kétszáz éve vitatkoznak már a tudósok az úgynevezett Csíki Székely Krónika eredetiségéről, amely a székely nép történetét mutatja be és Árpád magyarjait a hunokkal azonosítja. Az akadémikusok először dühödten támadták, majd tudomást sem akartak venni róla és agyonhallgatták, az utóbbi évtizedekben pedig gúnyolódtak rajta, miközben a magánkutatások mind több bizonyítékot szolgáltatnak a Krónika valódiságára vonatkozóan…

KÖZÉPKORI SORSTRAGÉDIÁK
A háttérhatalom okozta őket?
Mi történt Imre herceggel azon a bizonyos vadászbaleseten? Hogyan halt meg Mátyás király? Ki volt Fortunatus János, aki a mohácsi vész előestéjén ellopta a királyi kincstárat? A magyar középkor legtragikusabb pillanatai mögött ott húzódnak bizonyos láthatatlan erők, melyeket nagyon nehéz azonosítani − csak annyi biztos, hogy Magyarország vesztére törtek. De vajon kik lehetnek ők? Templomosok, vatikáni titkos szerveződések, bankárdinasztiák? Lehet, hogy a ma ismert háttérhatalom már akkor is jelen volt történelmünkben?

kozepkori

BARÓTZI AZ ALKIMISTA
Az első magyar varázskönyv írója
Elcsépelt közhely, hogy Magyarország mindig le van maradva a nyugathoz képest. A barokk alkímia esetében azonban mindenképpen ez volt a helyzet. A nyugati világban a 18. században épp lecsengőben volt ez a titkos tudomány – a felvilágosodás száz évének filozófusai és gondolkodói már régen meghaladták −, amikor Magyarországon a fénykorát élte. Ebből az időszakból különösen érdekes egy
fiatalember, aki Mária Terézia testőrtisztjeként tevékenykedett. Ráadásul író és műfordító is volt, aki németből és franciából ültetett át műveket magyar nyelvre, elősegítve ezzel a hazai felvilágosodás terjedését. Azt azonban csak a legközelebbi barátai tudták, hogy több mint 30 éven keresztül titkos szenvedélye az alkímia volt, és nevéhez fűződik az addigi egyetlen, magyar nyelven megjelent alkímiai munka.

AZ ELSŐ FINNUGORISTÁK
A Hasburgok "tudós ügynökei"
A magyarság finnugor származáselmélete eleve furcsa körülmények közt született. Első hazai képviselői ugyanis Mária Terézia megbízottai voltak, akik azt az utasítást kapták: alkossanak egy olyan rokonságteóriát a magyaroknak, ami kicsit letöri a „szittya büszkeségüket”. Vizsgáljuk meg, kik varrták nyakunkba a máig szent tehénként kezelt finnugoros dogmát, melyet már a finn és lapp nyelvészek sem vesznek komolyan...

KÜLÖNLEGES TÖRTÉNELEM
Hihetetlen érdekességek
A magyar történelmi érdekességek meghökkentően egyedülálló tárházának részeit képezik olyan speciális múltbéli események, cselekedetek és fordulópontok, amelyek zöme döbbenetes hadtörténeti, politikai és társadalmi következményekkel járt. A hazánk és népünk sorsának alakulását befolyásoló extrém tényezőket sorra véve rá kell döbbennünk, hogy a magyar történelem színpadán a sokszor tragédiák által megrendített nemzet számos meghökkentő eseményt élt át.

A NÉPEK TAVASZA
Dicső forradalom vagy szabadkőmáves puccs?
Az olyan szavak hallatán, mint „1848” vagy „márciusi ifjak”, többségünknek a magyarság talán legdicsőbb, leghősibb szabadságharca jut eszébe. Ám vannak, akik azt állítják: a 48-as magyar forradalmat ugyanúgy a háttérhatalom robbantotta ki, mint 1789-ben a franciák királyellenes felkelését; Petőfi, Kossuth, Táncsics és a többi vezető pedig szabadkőművesek, illuminátusok voltak. Vajon kinek van igaza? Ünnepeljük-e szívből március 15-ét, vagy ne?

petofiszabak

VÉGVÁRAK ÉS HATÁRZÁRAK
A török ostromtól a migrációig
Magyarország ütközőzónaként, gazdag területként és stratégiailag fontos térségként mindig is kulcsfontosságú pozíciót töltött be a Kárpát-medencében, így a történelem viharos évszázadai során számos nemzet próbálta elfoglalni vagy megsemmisíteni. Azonban míg a sötét középkor idején a végvárakat ostromló török seregtől, addig ma egy fegyvertelen, de annál veszélyesebb és erőszakosabb, több százezer főt számláló tömegtől kell megvédeni déli határainkat annak érdekében, hogy a muszlim bevándorló hordák ne árasszák el Magyarországot és egész Európát.

vegvarak

DUNAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
Egy szabadkőműves álom
A szabadkőműves Jászi Oszkár, a Károlyi-kormány minisztere az első világháború után dolgozta ki az Európai Unió elődjének tervét. Politikai ellenfelei szerint ebben igyekezett a magyar függetlenség látszatát kelteni egy olyan konföderációban, amely a kereszténység eltörlésére, a dél-szláv muzulmánok Közép-Európába telepítésére, a monarchia volt kisebbségeinek képviselőiből és szabadkőműves politikusokból felállított parlamentre épült volna.

dunaibirodalom

A KÖZEL-KELET KIRABLÁSA
A migránsválság valódi okai
Közel-Kelet-szakértők állítják: az, hogy embertömegek kényszerülnek menekülni az élhetetlenné vált afrikai, ázsiai országokból, egyértelműen a Nyugat felelőssége. Az USA és a vezető NATO-hatalmak ugyanis a demokrácia-export nevében megbuktatták a viszonylagos stabilitást biztosító helyi kormányokat, káoszt, terrort, polgárháborút zúdítva a térségre. A gond csak az, hogy elhibázott politikájuk következményeit más, ártatlan országok − köztük Magyarország − nyakába akarják varrni.

MAGYAR TITKOS TÁRSASÁGOK
Sötét üzelmek a középkortól napjainkig
Az emberiség ellen szőtt nemzetközi konspiráció látószögéből természetesen Magyarország sem maradt ki az elmúlt évszázadokban: hazánkban már a késő középkor óta tevékenyen végzik munkájukat bizonyos láthatatlan és érinthetetlen sötét erők. Az összeesküvő organizmusok nem mások, mint olyan nemzet-, vallás- és kormányellenes pártok, alapítványok, szervezetek és „föld alatti” titkos társaságok, amelyek a már említett globális konspirációban szerepet vállaló háttérhatalmi elit krémjévé és annak helytartóivá, kiszolgálóivá és áruló kollaboránsaivá váltak. 

ADY ENDRE ÉS A SZABADKŐMŰVESEK
Magasba emelték vagy megrontották?
Lassan egy évszázada övezi szemérmes hallgatás a költőóriásnak tartott Ady Endre szabadkőműves mivoltát, noha annak idején ő maga ebből nem csinált titkot. Az irodalomtörténet úgy ítéli meg, hogy a mozgalomhoz fűződő viszonyának nem volt hatása Ady költészetére, ami azonban több kutató szerint is tévedés.

KIK ÁLLNAK A "NÉPVÁNDORLÁS" MÖGÖTT?
Nem maguktól indultak el...
Noha a Nyugat vezető sajtótermékei így tálalják, mégsem teljes igazság, hogy a 2015-ben Európára zúdult migráció csakis a háborús zónákból menekülő emberek spontán hulláma. Egyes körülmények ugyanis arra utalnak: ezeket a nehéz, gyakran tragikus sorsú embereket valakik eszközként használják fel önös céljaik érdekében.

DIKTATÚRA VS. DEMOKRÁCIA
Csak ez a két választásunk van?
A nyugati civilizáció dogmája szerint egy állam vagy diktatórikus, vagy demokratikus, ahol a diktatúra elnyomást, a demokrácia szabadságot jelent. Vajon tényleg csak ez a két lehetőség van egy emberi társadalom számára? Hazánkban az elmúlt 60-70 évben alkalmunk nyílt mindkettőt megismerni és hátrányaikat megtapasztalni, így felmerül a kérdés: biztos, hogy csak e kettő közül választhatunk?

HŐSÖKRE SZÜKSÉG VAN!
Miért akarják elvenni példaképeinket?
Kossuth sikkasztott, Mátyás király nem volt igazságos, Álmost a magyarok feláldozták, Szendrey Júlia megcsalta Petőfit... Vajon kinek és miért jó ez a deheroizálás, nagy nemzeti mítoszaink, hőseink lejáratása? Mint látni fogjuk, sajnos a „hőstelenítés” általában jellemző korunkra, de hazánkban sokkal intenzívebben folyik, mint más országokban.

magyarhosok

ELMARADT VILÁGHÍR
Hamvas Béla és a magyarság
Vannak híres embereink, vannak nagy íróink, gondolkodóink, és vannak, akik teljes joggal megérdemelnék, hogy hazánk nagyjai között tartsuk számon őket, mert olyat tettek le az asztalra, amely máshol világhírt hozott volna az illetőnek. Ennek ellenére szinte nem vesznek tudomást róla vagy műveiről, és csak egy egészen kis kör ismeri a munkásságát. Ilyen ember Hamvas Béla, aki méltán megérdemelné a világhírt, mert írásai egyedülállóak nem csak a magyar történelemben, de a világtörténelemben is. Érdemes áttekinteni és megismerni a gondolatait, különösen a magyarságról és Magyarország és a világ viszonyáról.

NOMÁD INVÁZIÓ
Ami eddig történt, az csupán a kezdet!
Átéltük, végignéztük, és ki-ki a vérmérsékletének megfelelően fogadta a migránsok rohamát az elmúlt néhány évben. Most, mintha csendesedne a dolog, legalábbis a hazai média és így a közvélemény is egyre kevesebbet foglalkozik velük. De ez csak a vihar előtti csendet jelenti. Az eddigi invázió semmi sem volt ahhoz képest, ami hamarosan várható lesz. A szíriai válság megmutatta, milyen az, ha egy elkeseredett tömeg nekiindul a nagyvilágnak. Mi ebből alig kaptunk valamit. Nyugaton, ahol az ide érkezőket befogadták, már érzik, mekkora problémát vettek a nyakukba azzal, hogy megpróbálnak integrálni teljesen idegen életformához szokott embereket. Pedig Európába csak egészen kis töredék érkezett eddig, hiszen nagy részük még Törökországban van.

HALÁLOS FEGYVER A VILÁGHÁLÓ
Kiberháború Magyarország ellen
A „Facebook-forradalmak” korát éljük, amikor a politikai és katonai összecsapásokban a kibertér lépett elő a legfontosabb hadszíntérré. Az utóbbi időkben pedig egyre többször szembesülhettünk azzal, hogy bizonyos körök a világhálót a magyarság, általában a nemzetállamok, nemzeti hagyományok elleni támadásra használják. A nyílt verbális agresszión kívül azonban sokkal rafináltabb módszereket is alkalmaznak, ezeket pedig érdemes megismerni, pont azért, hogy felismerhessük őket.

A NIHIL RÁMURALMA
„Ne akarj! Ne küzdj! Ne higgy semmiben!”
A globalista világmédia évek óta vehemensen támad mindent, ami hit, érték, cél. Úgy tűnik, valakiknek érdekük, hogy a jövő embere ne akarjon semmit, ne higgyen semmiben, csak a pillanatnyi testi örömöket hajszolja egyik napról a másikra élve. Vajon kik terjesztik a Semmi kultuszát a világon, ami sajnos hazánkba is begyűrűzik − és mit tehetünk ellene, hogy a tudatos értékrombolás korában megőrizzük az értékeinket?

NIMRÓD VISSZATÉR
A magyarok lesznek az emberiség megmentői?
Sokan hisznek benne, hogy a magyarságnak van valamilyen különleges küldetése a történelemben. Ősi jóslatokra hivatkoznak, miszerint a távoli jövőben, amikor az emberi világot végpusztulás fenyegeti, egy turáni lovas-íjas nép, Nimród utódai megakadályozzák az apokalipszist, és visszaállítják a megbillent harmóniát a Föld, az ember és az Univerzum között. Valóban léteznek ilyen próféciák? Tényleg várhat fontos szerep a magyarokra a jelenlegi globális krízis megoldásában?

nimrodback

EURÓPAI UNIÓ ÉS A HÁTTÉRHATALOM
Szabadkőműves árnyékkormány?
Hosszú utat járt be az EU az 1920-as évekbeli Páneurópa-mozgalomtól, melyet már akkor is titkos társaságokhoz kötődő politikusok képviseltek. Ám ez a háttérhatalmi szál napjainkban ugyanúgy kimutatható az európai csúcsszerv vezetésében, és sokak szerint pontosan ez a kapcsolat okozhatja előbb-utóbb az EU vesztét. Az Unió ugyanis nem szabad, nem független szervezet, bármennyire is annak szeretne tűnni: a strasbourgi bürokraták valójában a nemzetközi pénzoligarchia akaratának a végrehajtói.

NAGYHATALMI JÁTSZMÁK
A menekültválság igazi okai
A menekülthullámmal kapcsolatban számtalan információval találkozhatunk a közösségi oldalaknak és a hagyományos médiumok színterein megjelenő tartalmaknak köszönhetően. A bevándorlásról szóló hírek nagy része azonban csupán kitaláció vagy a valóság részleges elferdítése. A migráció valódi okait vizsgáló szakemberek heves vitát folytatnak arról, hogy vajon pontosan minek a következménye vagy éppen kiknek az érdeke lehet a több millió bevándorló Európába történő áramlása. Ennek hatására rengeteg teória született, melyekben főként a nagyhatalmak játszmáiról értekeznek, amelyek megbontják a társadalom tagjai és az országok közötti jól működő egységet és kapcsolatokat.

KÉZIKÖNYV PUCCSISTÁKNAK
Hogyan kell profi szinten kormányt buktatni?
Ilyen könyv tényleg létezik: a modern anarchizmus vezéralakja, Gene Sharp írta, Diktatúrából a demokráciába címmel. Ebben receptszerűen elmagyarázza, miként lehet megbuktatni egy kormányt külföldi ügynökök, „hivatásos forradalmárok” segítségével. A módszerek roppant ismerősek korunk olyan eseményeiből, mint az Arab Tavasz, az ukrán válság vagy az 1989-1990-es magyar rendszerváltás. Lehet, hogy ezek is mind mesterségesen kiprovokált forradalmak voltak?

 

JÚNIUSI LAPSZÁMUNK tartalmából

A VATIKÁN SÖTÉT TITKAI KÜLÖNSZÁM

SORSÜGYNÖKSÉG KÜLÖNSZÁM

MÁGIKUS EREKLYÉK KÜLÖNSZÁM

ATLANTISZ KÜLÖNSZÁM

ANTIKRISZTUS KÜLÖNSZÁM

TILTOTT EVANGÉLIUMOK KÜLÖNSZÁM

KRISTÁLYPIRAMIS A BERMUDA-HÁROMSZÖGBEN KÜLÖNSZÁM

AZ ILLUMINÁTUS ÖSSZEESKÜVÉS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 4. KÜLÖNSZÁM

A 3. BIRODALOM MÁGIÁJA ÉS OKKULT TITKAI KÜLÖNSZÁM

X-AKTÁK KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 3. KÜLÖNSZÁM

ISTENI KŐGÚLÁK KÜLÖNSZÁM

EGÉSZSÉGHÁBORÚ KÜLÖNSZÁM

Egeszseghaborukicsi

JÉZUS TITKOS ÉLETE KÜLÖNSZÁM

jezustitkoseleteboritokicsi

FÖLDÖNKÍVÜLIEK KÜLÖNSZÁM

foldonkivuliekboritokicsi

ÚJ VILÁGREND KÜLÖNSZÁM

uvkicsi

Elérhetőségeink

Telefon:
2020-158, 2022-853


E-mail:
hihetetlen.magazin@t-online.hu


Postacím:  
1124 Budapest, Németvölgyi út 47. I. emelet 1.

Partnereink

jovovilaglogo
hatoscs

Előfizetési lehetőség a digitális lapszámra

dimaghirdcsik