A 3. BIRODALOM MÁGIÁJA ÉS OKKULT TITKAI KÜLÖNSZÁM
TARTALMI ISMERTETŐ 

AZ ÁRJÁK NYOMÁBAN
Egy félremagyarázott fogalom története
Az árja szó hallatán mindenkinek a hitleri fajelmélet ugrik be először. Pedig ez valaha semmiképp nem etnikai kategóriát jelentett, hanem egy tudatállapotot, és inkább volt köze a spiritualitáshoz, mint a rasszizmushoz. Írásunkban bemutatjuk, miként jutott el az árjaság fogalma előbbitől az utóbbiig, milyen utat járt be a történelem során, és mi köze a magyarok őstörténetéhez.

azarjaknyomaban

HÜPERBOREA ÖRÖKSÉGE
Az árják őshazája
Az ősidőkben – sok tízezer évvel ezelőtt – a világ nagyon más lehetett, mint amilyennek ma ismerjük. Létezhettek ma már ismeretlen, eltűnt földterületek is, amelyeknek a mítoszait megőrizte az ókori kultúrnépek emlékezete. Az egyik ilyen távoli északi földterületet a görögök Hüperboreának, a rómaiak Hyberiának, a skandinávok pedig Thulénak nevezték. A náci ideológia szerint az árják, akiknek a vérvonalával azonosították magukat, innét, a messzi északról származtak. Ezt a nordikus fajt tekintették az őseiknek, és ennek a mitikus népnek a mágikus képességeit akarták újjáéleszteni.

huperboreaoroksege

AZ ÁRJÁK ATLANTISZA
„Fehér istenek” szigete?
Az ősi hagyományok szerint az Atlanti-óceánban elterült mitikus földrészen egy fejlett kultúra virágzott, melyet istenszerűen szép, hatalmas tudású, óriási varázserővel bíró emberek hoztak létre. Mondanunk sem kell, hogy Hitler Németországában őket a germánok őseinek tekintett árjákkal azonosították − így szerintük Platón Atlantisza is valójában a germán szellem diadala volt. Érdemes betekinteni a náci atlantológia világába, mert ismét azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy egy totalitárius rezsim mindent felhasznál önigazolásra − még a mítoszokat is...

arjakatlantisza

HITLER DÉMONJAI
A Führer kapcsolata a természetfeletti erőkkel
A mai napig rejtély Hitler személye, karizmája, az a szinte már természetfeletti kisugárzása, ami által emberek tízmilliót volt képes megbabonázni és maga mellé állítani. Lehet őt a legfőbb gonosznak titulálni, azt azonban el kell ismerni, hogy egy olyan egyedülálló figurája a világtörténelemnek, akinek szónoki kvalitása egészen egyedülállónak bizonyult, meggyőző ereje, hipnotikus hatása páratlan és felfoghatatlan. Éppen ezért, és számos más, rendkívül érdekes momentum miatt sokan úgy tartják, hogy Hitler maga volt a Sátán, de legalábbis egy démon által megszállt személy, aki hatalomra kerülve azon munkálkodott, hogy egymásnak ugrassza az egész emberiséget, hátha egy véget nem érő háborúban sikerül elpusztítani Isten legfőbb teremtményeit…

hitlerdemonjai

A VILÁGHATALOMRA TÖRŐ THULE TÁRSASÁG
Az árja faj kutatása
A huszadik század elejét egész Európában a pezsgő szellemi élet jellemezte, és persze ehhez hozzátartozott az okkultizmus fellendülése is. Az okkult tanítók és csoportosulások különféle keleti misztikus tanokból mindenféle mű-mitológiákat dolgoztak ki, amelyeknek központi eleme legtöbbször a magas szellemi szinten álló emberek eljövetele volt. Különösen nagy divat lett az árja kultusz, mely egy felsőbbrendű, mágiát is használó nordikus fajról beszélt. A Thule Társaságot 1918-ban az erősen rasszista és antiszemita nézeteket valló Rudolf von Sebottendorf hozta létre úgymond az árja faj kutatására.

vilaghatalomrathule

TŰZ ÉS JÉG
A III. Birodalom kozmológiája
A nemzetiszocializmusból általában csak a háborús uszításra, fajgyűlöletre, terrorra szokás fókuszálni, noha azt is érdekes lenne megvizsgálni: vajon a náciknak volt-e Univerzum-képe? Mit gondoltak a világ keletkezéséről vagy a téridőről? Idealisták vagy materialisták voltak? Természetesen az, hogy volt egy sajátos elképzelésük a Mindenségről, nem csökkenti az általuk elkövetett bűnök súlyosságát, sőt inkább újabb vádpont: még a tudományt is megpróbálták a saját torz és kegyetlen ideológiájuk szolgálatába állítani...

tuzesjeghaboruja

A NÁCI GRÁL
Megtalálták Krisztus kelyhét?
Néhány történész állítja, hogy Heinrich Himmler SS Reichsführer abban a hitben élt, miszerint a Grál által nyújtott természetfeletti erők segítségével a németek megnyerhetik a háborút, ezért a negyvenes években titokban egy spanyol apátságban kerestette az ereklyét. Ugyanakkor azonban egy másik SS tiszt, Otto Rahn is követte a Grál nyomát szerte Európában. Ám hogy végül megtalálta-e valamelyikük Krisztus Kelyhét, azt ma sem tudjuk biztosan…

nacigral

ÉDENKERT ÉSZAKON
Hüperborea, a germán őshaza
Az északi Paradicsom világszerte ismert legendáját a nácik magukénak érezték, mivel ezt az árja őshazával azonosították. Felkutatására szupertitkos projekteket indítottak, hogy bebizonyítsák: a germán népek a leszármazottai az ókori szerzők által említett aranykori „istenembereknek”, akik egy sarkköri titkos birodalomban éltek. Vajon találtak is valamit? És létezhetett-e Hüperborea, az Északi Szél Országa?

SÖTÉT ERŐK ÉBREDÉSE
Mágia és technika
A történelem színpada mögött ádáz háború folyik azért, hogy a sötétség erői megkaparinthassák a lelkünket. Az ezen alapuló náci ideológia egészen másként állt mindenhez, mint ahogy azt a korábbi, klasszikus jobb- vagy baloldali elképzelések tették. Egyrészt adva volt a kor legmagasabb szintű technológiája, másrész a misztikus árja koncepció. Így született meg a tökéletes megoldás, a technomágia. A fekete mágián alapuló hitrendszernek kellett még egy végrehajtó szervezet, amelynek a tagjai eladták lelküket a sátánnak. Ezen túlmenően minden ideológiának szüksége van egy központra, ahol koncentrálódik mindaz, amit fontosnak tartanak a hívei. A nácik is rendelkeztek ilyennel.

soteterokebredese

A FELSŐBBRENDŰ EMBER KULTUSZA
Okkult fajelméletek
A Führer és ideológusai különféle korábbi és kortárs fajmítoszokat összegyúrva alakították ki a maguk nézeteit, ám egyben gyökeresen újat hoztak a „hagyományos” rasszistákhoz képest. Míg ugyanis utóbbiak általában megelégedtek azzal, hogy saját népüket különbnek hirdetik a többinél, a nácik ennél jóval tovább mentek: egy vadonatúj emberiség megteremtését tűzték ki célul, melyhez a mágiát és alkímiát is megpróbálták felhasználni.

A VRIL-ENGERGIA HATALMA
Atlantisz öröksége?
A titokzatos Vril nevű erőt általában a Harmadik Birodalom körül kibontakozó okkult mitológiával szokás összekötni, de sokan állítják, hogy szerepel az ősi szanszkrit legendákban is, míg néhány kutató egyenesen atlantiszi eredetűnek véli.

vrilenergiahatalma

 AZ ÁRJA JÉZUS
Új vallás: a „germánkereszténység”
Mi volt a Harmadik Birodalom hivatalos vallása? Hogy álltak a történelmi egyházakhoz, a kereszténységhez és magához Jézushoz? És vajon maga Hitler hívő volt vagy sem? Ha megpróbálunk választ keresni e kérdésekre, óhatatlanul beleütközünk egy roppant különös jelenségbe: a nácik megpróbálták összebékíteni a kereszténységgel a germán faji mítoszt úgy, hogy Jézust ókori árja hősnek kiáltották ki...

A VÉGZET LÁNDZSÁJA
Hitler legnagyobb álma
Néha, amikor a nem is olyan távoli múlt érdekesebbnél érdekesebb történeteiről olvasunk, akár úgy is gondolhatjuk, mintha egy hollywoodi film forgatókönyve került volna elénk. Holott a helyzet inkább az, hogy a híres filmgyár kreatívjai azok, akik megismerve a történelem kevéssé közismert fejezeteit, úgy vélték, hogy némi dramaturgiai túlzásokkal operálva érdemes ezeket a fantasztikus sztorikat vászonra vinni. Így van ez a nácik okkultista, ezoterikus jellegű beállítottságával is, és bizony, például Az elveszett frigyláda fosztogatói című alkotás is a valóságból merített, méghozzá nem keveset. Tudvalevő, hogy az akkori német vezetés különös módon vonzódott a különböző ereklyékhez, tekintet nélkül arra, hogy adott csodatevő tárgy valóban létezett, vagy sem. Hitler egyik legnagyobb álma az volt, hogy megszerezzen egy lándzsát, amiről úgy tartották, hogy az garantálja a világuralmat a tulajdonosa számára.

avegzetlandzsaja

BOSZORKÁNYHIVATAL
Az SS különleges ügyosztálya
Sonderkommando-H, ahol a H a német Hexe (boszorkány) szót jelölte. Így hívták az SS legtitokzatosabb hivatalát, melyet Heinrich Himmler 1935-ben alapított azzal a céllal, kutassák fel a középkori német boszorkányok peranyagát, vizsgálják meg kivégzésük körülményeit, és rekonstruálják azokat az okkult praktikákat, varázslatokat, melyeket az egykori boszorkánymesterek végeztek...

A HALÁL ISTENNŐJÉNEK MARADVÁNYA?
A nácik és a Kristálykoponya
A Mitchell-Hedges-féle világhírű Kristálykoponya a III. Birodalom okkultista szakértői számára olyan fontos volt, hogy többször megpróbálták elrabolni. Megszerzését a hírhedt fekete mágus, Karl Maria Willigut − az Ahnenerbe (Az Ősi Örökség Hivatala) egyik legtitokzatosabb alakja − rendelte el. A mágus úgy vélte, hogy a relikvia a halál istennőjének koponyája; egy ősi árja szentség, amely az elsüllyedt Atlantiszról származik.

MAJA KRISTÁLYKOPONYÁK
A nácik csak egyet tudtak megszerezni
A Harmadik Birodalom különleges szervezete, az Ősi Örökség Hivatala, vagyis az Ahnenerbe mindent elkövetett annak érdekében, hogy az olyan szent ereklyéket, mint a Végzet Lándzsáját, Mózes Frigyládáját, a Szent Grált vagy épp a maja kristálykoponyákat felkutassa, megszerezze, és misztikus erejüket a náci Németország szolgálatába állítsa.

majakristalykoponyak

MÁGIKUS EREKLYÉK
Náci kutatások elveszett talizmánok után
Az Indiana Jones-filmek visszatérő témája, hogy a Harmadik Birodalom ügynökei meg akarják szerezni a legendás, varázserejűnek tartott tárgyakat: a Szent Lándzsát, a Szent Grált és a Frigyládát. Ez nemcsak a filmek fikciója: Hitler és a náci szellemi elit megszállottan hitt benne, hogy csakis e tárgyak birtokában győzhetnek és teremthetik meg az új világ „istenét”: a Felsőbbrendű Embert.

magikusereklyek

NOSTRADAMUS ELŐRE SZÓLT!
Lehetséges bepillantani a jövőbe? Ha igen, vajon hogyan működhet ez a természetfelettinek tűnő mechanizmus? Talán az emberi elme képes tudat alatt összerakni az általa felfogott, érzékelt történéseket, és mindezt levezeti a legvalószínűbb végkifejletig? Vagy azoknak van igazuk, akik azt gondolják, hogy a világegyetemben minden egyes információ megtalálható, lehívható, így az is, hogy mi fog történni holnap, vagy éppenséggel ezer év elteltével? 

A MONTEVERGINE-APÁTSÁG TITKA
Miért nem tudták ellopni a nácik a torinói leplet?
A németek mindent megtettek annak érdekében, hogy felkutassák az olyan szent ereklyéket, mint a Frigyláda, vagy a Grál-kehely, de ezeket soha nem találtak meg – Longinus lándzsáját viszont igen. Minden idők egyik legszentebb ereklyéje, a torinói halotti lepel pedig néhány szerzetesnek köszönhetően nem került a kezükbe, noha mindvégig ott volt az orruk előtt.

A HIPNOTIZÁLT FÜHRER
Hitler kisugárzása
Egykori tanúk szerint Adolf Hitler közeli ismerőseinek több alkalommal is kijelentette, hogy tömeges hallgatósággal való találkozások alkalmával hihetetlen erő szállja meg, és amikor beszél, úgy érzi, mintha önmaga hipnózisban lenne, de egyúttal a tömeget is hipnotizálná. Ebből kiindulva okkult kutatók ma úgy vélik, hogy ezen alkalmakkor valamilyen természetfeletti erő tölthette fel a Führert, amit másokra is átsugárzott.

EREKLYEVADÁSZOK
Bibliai relikviák nyomában
Hitler kancellárként komoly erőforrásokat mozgósított az akár fegyverként is felhasználható szakrális relikviák felkutatására és megszerzésére. Noha szűk körben megvetően nyilatkozott a Szentírásról, azt több náci vezetővel együtt hitte, hogy a Biblia által említett szent tárgyak valóban léteznek, és minden, amit ott róluk írnak, megfelel a valóságnak. Mágikus erejüket pedig egyértelműen birtokolni akarta.

ereklyevadaszok

TŰZ ÉS JÉG HÁBORÚJA
A sztálingrádi csata
Mindenki ismeri a sztálingrádi csatát, amelyben a Harmadik Birodalom kudarcot vallott, és gyakorlatilag elveszítette a második világháborút, és ezzel le kellett mondania világhódító ambícióiról. Számtalan filmet láttunk erről a témáról, amelyekben mindkét oldalról bemutatták az eseményeket. De ezek mindig csak a fizikai síkon játszódnak. Azonban még a csatáknál is sokkal érdekesebb és izgalmasabb, ami a mágia és az okkultizmus szintjén történt. Két világerő, két misztikus hatalom csapott össze ebben a harcban, és a kimeneteltől függött a világ sorsa.

A MEIN KAMPF TITKAI
Tanulmányok és börtönévek
Az egész világon ismerik legalább a címét Adolf Hitler hírhedt könyvének, a Mein Kampfnak, ami a Harmadik Birodalom idején milliók olvasmánya volt. De vajon mi van benne, ami miatt tényleg a náci ideológia bibliájává válhatott? Csak egy őrült ostoba képzelgéseiről van szó, vagy ennél azért lényeges többről? Hitler börtönidejéről nagyon kevésszer esik szó, legfeljebb csak megemlítik, hogy öt év börtönbüntetést kapott a müncheni sörpuccs után, de elég hamar kiszabadult. Rabsága alatt azonban valami nagyon fontos történt vele, amely egy évtizeddel később meghatározta a világ sorsát.

A VRIL TÁRSASÁG
A nemzetiszocialista „vallás” főpapjai
Amikor 1933-ban Willy Ley rakétakutató tudós a hatalomra jutó nácik elől Angliába emigrált, különös dolgokról számolt be a brit titkosszolgálatnak. Elmondta, hogy Hitler pártja, az NSDAP, illetve az SS, a Gestapo és a többi állami szerv csak a végrehajtói egy sokkal veszedelmesebb csoport akaratának. Utóbbi egy szupertitkos okkult társaság, melynek tagjai felfedeztek egy kiapadhatatlan energiaforrást, és ennek révén akarják leigázni a Földet.

avriltarsasag2

A VILÁGURALOM KULCSA
A Vril-energia hatalma
A Thule Társaság legbelsőbb köreinek elit csoportjáról, a Vril Társaságról, vagy más néven a Fényes Páholyról nagyon kevés biztos dolgot lehet tudni, mert ellenőrizhető bizonyítékok a társaság létezésére a mai napig nem kerültek elő. Kérdések és találgatások azonban annál inkább vannak. Kik voltak a tagjai ennek a belső szervezetnek, és mik voltak a céljaik? Mi az a titokzatos Vril-energia, amelynek segítségével világuralomra akartak törni a nácik? Egyáltalán mi lett ezzel a társasággal a háború után?

AZ ERŐ KÖNYVE
Germánia misztikus hagyatéka
Caius Cornelius Tacitus egy római történetíró volt, aki szorgalmasan jegyezte le korának eseményeit az utókor számára. Nem egyszer vállalkozott filozófiai, elemző jellegű publikációk megírására, amelyek révén jó rálátással bírhatunk az akkori idők politikai és kulturális életére. A szerző hitelességét jellemzi, hogy a mai napig fontos olvasmányokként tartják számon egyes műveit. A Germánia azonban nem tartozik ezek közé…

A FÜHRER PRÓFÉTÁJA
Hanns Hörbiger okkult nézetei
Hanns Hörbiger osztrák mérnök és feltaláló volt, a nevéhez fűződik valamilyen acélszelep kiötlése, amiből meggazdagodott. Később Hitler személyes prófétája lett, ami azért valahogy nagyobb karrier, mint a szelep feltalálása. Egy egészen bonyolult csillagászati és geológia elméletrendszert dolgozott ki, amely azonban teljes ostobaság volt. Ma minden állítását egy középiskolás diák is tételesen tudná cáfolni, Hitler azonban nagy becsben tartotta ezt az embert. Miről szólt ez a furcsa teória? Hogyan történhetett meg, hogy a Führer minden anyagi támogatást megadott Hörbigernek, aki így nagymértékben meghatározta a náci Németország tudományos életét?

afuhrerprofetaja

HITLER KEDVENC ÍRÓJA
A beteges fajelmélet filozófusa
Sokak szerint Adolf Hitler maga volt az Antikrisztus. Ha ez így van, akkor az ő prófétájának volt tekinthető Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), aki fura egy figura volt. Származását tekintve angol, ám választott nemzetiségére nézve német, és szélsőségesen nacionalista. A különös férfi paranormális képességekkel is rendelkezett. Alapműve a Fajok és történelem, amelyből Hitler is jócskán merített saját rasszizmus-elmélete megalkotásakor.

A KABBALA MEGSZÁLLOTTJA
Misztikus tudás irányította a náci vezért
Ma már köztudomású, hogy Adolf Hitler mennyire vonzódott az okkult tanokhoz. Egyes történészek szerint tanulmányozta többek közt a kabbala misztikus tanait is, melyet zsidó eredete miatt ugyan megvetett, ám ez nem akadályozta meg abban, hogy a kabbalisztikus számmágiát használva kielemezze a saját sorsát. Nevének, születési helyének betűiből és születési dátumának számjegyeiből már az 1920-as években előre látta sorsdöntő napjait, végzetének időpontját, sőt az Apokalipszisben játszott szerepét is.

AKABBALAMEGSZALLOTTJA

A TITOKZATOS ZÖLDKESZTYŰSÖK
Egy másik világ küldöttei a III. Birodalomban?
A zöld kesztyűt viselő, ázsiai arcú, hallgatag férfiakat több szemtanú és a náci Németországgal foglalkozó történész is megemlíti. A különös alakok néha felbukkantak Berlinben, és mindig a Führer főhadiszállása körül látták őket. De kik lehettek ők? Tibeti lámák? Időutazók? Földönkívüliek? A Belső Föld, Agartha küldöttei?

A HOROGKERESZT
Az emberiség legősibb szimbólumának átka
A horogkereszt, vagy más nevén szvasztika, a Harmadik Birodalom legfőbb szimbóluma és az emberiség legősibb jelképeinek egyike, amely Közép-Amerikától Kelet-Ázsiáig, Észak-Európától Kínáig sok helyen megtalálható. Ez a több mint 3000 éves szimbólum csak a náci ideológia felbukkanása óta bír negatív jelentéstartalommal, hiszen az ősi kultúrák az élet, a nap, a tűz, az erő, a hatalom, a halhatatlanság és a jó szerencse jelképeként tartották számon.

A NÁCIK RÚNAMÁGIÁJA
Ősi írásjelek a Harmadik Birodalom szimbolikájában
Dupla SIG-rúna az SS-jelvényben, TYR-rúna kereszt helyett a sírköveken, HAGALL-rúna az esküvői gyűrűn... A nemzetiszocialisták igyekeztek feltámasztani a pogány germán világot, többek közt az akkori írásjeleket is. A rúna-ábécé jeleit azonban nemcsak írásra használták az ősgermánok: mindnek volt spirituális üzenete is, segítségükkel hitük szerint titkos erőket lehetett megidézni. E tant a nácik is magukévá tették, kifejlesztve a maguk sajátos rúna-mágiáját.

AZ ISTENEMBEREK TITKOS TUDÁSA
Egy varázslatos birodalom nyomában
A Himalája a misztikus titkok, rejtélyek hazája még manapság is, 70-80 évvel ezelőtt meg pláne az volt! A nyugati világ úgy tekintett erre a térségre, mint valamiféle varázslatos birodalomra, ahol különös szerzetesek mindenféle természetfeletti mágiákkal foglalkoznak – és nem mellékesen birtokában vannak valamiféle titkos tudásnak, ami az ősöktől ered, és aminek birtokában az ember szuperképességekre tehet szert. Egyebek mellett ez volt az, ami felkeltette a náci vezetés figyelmét…

azistenemberektitkostudasa

A TEMPLOMOS ÖRÖKSÉG
A Fekete Kő Urai
Ma már köztudott, hogy a Harmadik Birodalomnak számtalan okkult társaság ágyazott meg, illetve dolgozott 1933 után is, az SS egyes hivatalainak álcájában. Köztük voltak lovagrendek, melyek a középkori szimbolika mezében valójában az árja fajkultusz terjesztését szolgálták, a templomosok szellemi hagyományát is felhasználva. Mind közül a legrejtélyesebb a DHvSS, magyarul a Fekete Kő Urai nevű csoport volt, akik állítólag a földönkívüliekkel való ősi kapcsolat titkát őrizték.

A HARMADIK BIRODALOM OKKULT HIVATALA
A fajelmélet megszállottjai
Amikor 1935-ben megszülettek a nürnbergi fajvédő törvények, és szentesítették a náci fajelméletet, Heinrich Himmler, az SS birodalmi vezetője létrehozta az Ahnenerbe szervezetet. Ennek az Okkult Hivatalnak is nevezett csoportnak az volt a feladata, hogy tudományos módszerekkel igazolja a Harmadik Birodalom létjogosultságát és jogát a világ uralmára, bizonyítsa az Übermensch-elméletet, az árja eredetet, és azt, hogy a nácik a letéteményesei ennek a messzi északi mágikus fajnak. Rengeteg elborzasztó tett fűződik a Hivatal nevéhez, de lehetséges, hogy olyan dolgokat is feltártak, amelyek még ma is titkosnak számítanak.

EGY ÚJ VALLÁS MESSIÁSA
Megváltó vagy Antikrisztus?
Az okkultizmussal foglalkozó szakemberek a mai napig szívesen hangoztatják, hogy a német nemzetiszocializmus több volt holmi politikai mozgalomnál; szertartásaival, rítusaival és doktrínáival formálisan akár vallásnak is tekinthető. Több millió ember számára, akik hittek benne, nemcsak olyan volt, mint egy vallás, nemcsak hasonlított egy vallásra, hanem maga volt a vallás. Hívei meg voltak győződve arról, hogy ahogyan Jézus megszabadította az embereket a bűntől, Hitler megszabadítja a német népet a pusztulástól.

egyujvallasmessiasa

LONGINUS SZENT FEGYVERE
Misztikus erejű tárgy
Adolf Hitler és a magas beosztású nácik tagadhatatlanul vonzódtak az okkultizmus iránt. Ezt támasztja alá ideológiájuk is, melynek alapját a misztikus ősi germán mitológia adta. A természetfeletti erők, a mágikus képességek és a szent ereklyék köréből azonban kiemelkedett egy igazán fontos és varázslatos tárgy, mely tulajdonképpen végigkísérte a Führer világhódító útját. Ez pedig a végzet lándzsája volt.

longinusszentfegyvere

AZ ORDENSBURGOK
Egy „új lovagrend” bástyái
„Rendet alapítok!” − közölte Hitler bizalmas körben, még hatalomra jutása előtt. Ez a terve valóra is vált a Harmadik Birodalomban: jobbkeze és spirituális tanácsadója, Himmler vezetésével létrejöttek az Ordensburgok (Rendi Várak), melyek az ifjúságból neveltek az SS-nek utánpótlást, igazi céljuk azonban a halandó emberek „istenemberré” való átalakítása volt. A náci pártelit képzésén kívül továbbá az Ordensburgokban pogány germán szertartások és még félelmetesebb rítusok is folytak.

azordensburgok

HIMMLER LOVAGRENDJE
AZ SS felemelkedése és bukása
A Harmadik Birodalom második legbefolyásosabb embere, Hitler jobbkeze, Henrich Himmler mélyen hitt a miszticizmusban, és rögeszméjévé vált egy elit hadsereg, a náci lovagrend felállítása. Az ennek érdekében tett első lépése az SS létrehozása volt, amely végül olyan fontossá vált, hogy még Hitler felügyelete alól is „kicsúszott”.

himmlerlovagrendje

HITLER CSILLAGJÓSAI
Asztrológusok a III. Birodalom szolgálatában
Az okkultizmus iránt mélyen érdeklődő Hitler mellett komoly ezoterikus stáb dolgozott, melynek tagjai közt ugyanúgy voltak valódi szakemberek, mint kalandorok és csalók. Sorsuk azonban − mint bárkié, aki egy diktátor szolgálatába áll − roppant bizonytalan volt: a tekintély és luxus világából bármikor börtönben vagy koncentrációs táborban találhatták magukat.

REJTÉLYES TIBET-EXPEDÍCIÓK
Utazások a Föld szívéhez
Egy német okkultista és hagyományőrző csoport, a Thule Társaság mindig is kiemelt figyelmet fordított Mongóliára és Tibetre. Egyrészt azért, mert a Karl Haushofer által megfogalmazott üreges Föld elmélet szerint ez a terület bolygónk szíve, másrészt pedig azért, mert a náci antropológusok többsége szerint itt ringott a germán faj bölcsője. Haushofer úgy vélte, az ősidőkben felsőbbrendű emberek laktak a Góbi-sivatag területén, akik egy ismeretlen okból bekövetkezett, meghatározatlan jellegű katasztrófa miatt haltak ki.

A BELSŐ FÖLD LEGENDÁJA
A felszín alá rejtőzött civilizáció
Természetesen ez a történet is egy több ezer éves legendára épül, ahogyan azt az okkultista nemzetiszocialistáktól már megszokhattuk. Nagyon régóta tartja magát az a feltevés, hogy bolygónk közel sem olyan felépítéssel rendelkezik, mint ahogyan azt a geológusok és más tudósok feltételezik, illetve tanítják. Ehelyett ez az emberi léptékkel nézve hatalmasnak tűnő gömb belül üreges, sőt, odabent (vagy odalent?) talán egy komplett civilizáció fejlődött ki! A nácik szerettek volna a végére járni ennek a feltevésnek, így ennek szellemében expedíciókat indítottak azért, hogy felderítsék a titkos bejáratokat.

belsofoldlegendaja

104 ÉVESEN HALT MEG HITLER?
A Führer szökése és új élete
Néhány idén tavasszal előkerült feljegyzés szerint John F. Kennedy, az Egyesült Államok későbbi elnöke 1945-ben meg volt győződve arról, hogy Adolf Hitler nem halhatott meg a berlini bunkerben. Véleményét azóta igazolni látszik, hogy mások is a Führer nyomára bukkantak az 1950-es években, 1984-ben, de még 1993-ban is. Ami azt is jelenti egyúttal, hogy Hitler valószínűleg megérte a századik születésnapját…

A FÜHRER MEGMENEKÜLÉSE
Hitler antarktiszi útja
Egyes források szerint Adolf Hitler 1945. április 30-án nem lett öngyilkos berlini bunkerében, sőt célként fogalmazódott meg benne, hogy az antarktiszi náci bázisról ellencsapást mér a szövetségesekre, és folytatja a háborút a fasisztákkal szimpatizáló latin-amerikai államokkal szövetségben. Bár a déli-sarki német hadműveletekre nem került sor, és maga a Führer is Argentínába, onnan pedig Brazíliába kényszerült menekülni, továbbra is sokakat foglalkoztat a kérdés, miszerint ha a nácik valóban rendelkeztek a fagyos földön tudományos és katonai támaszponttal, miért nem voltak képesek ellenakciókra, illetőleg Hitler miért nem tudott elutazni és utolsó megmaradt egységének élére állni, hogy végrehajtsa elmebeteg küldetését?

A NÁCI SZIBILLÁK
Maria Orsic és a Vril-lányok
Vrilerinnen
, azaz „Vril-lányok”. Így emlegették a Thule-, illetve Vril-társaságon belül azt a titokzatos papnői kört, mely modellszépségű, „árja” külsejű fiatal hölgyekből állt, akik rendkívüli médiumi képességekkel rendelkeztek. A Vril-lányok állítólag az Aldebaran-naprendszer lakóitól tolmácsoltak üzeneteket, azaz mai szóval UFO-kontaktok voltak. Legfontosabb közvetítésük egy interdimenzionális űrhajó tervét tartalmazta...

AZ ALDEBARAN-KAPCSOLAT
A Vril és az idegenek
Amikor 1917 nyarán a bécsi Schopenhauer kávézóban három jeles német okkultista, valamint egy fiatal zágrábi diáklány találkozott, talán nem is sejtették, hogy az elkövetkezendő új korszakról (Vízöntő), a jövőről, a keleti miszticizmusról, a templomos lovagokról, földönkívüliekről és az emberiséggel kapcsolatos elképzeléseikről szóló egyszerű beszélgetésük a későbbiekben hatással lesz majd a történelemre. Pedig pontosan így történt.

AZ ÜBERMENSCH ÉBREDÉSE
Transzhumán kísérletek a III. Birodalomban
Az emberi faj tökéletesítésének vágya nem náci „találmány”. Már az alkimisták is azon fáradoztak, hogy megtisztítva az embert a gyarlóságtól, okkult módszerekkel egyfajta kozmikus Istenemberré tegyék. Ám a Harmadik Birodalomban ezt egészen másféleképp értelmezték: ők a biológia szintjén akartak létrehozni egy „Uralkodó Fajt”, melynek érdekében borzalmas emberkísérleteket, tömeggyilkosságokat követtek el a lágerekben és állami kórházakban is.

azubermenschebredes

EGY ÚJ FÖLDRÉSZ ÉPÍTÉSE
Édenkert a tenger helyén
A nagyszabású, látványos díszletek kezdettől fogva hozzátartoztak a német nemzetiszocializmushoz, így nem csoda, hogy a Harmadik Birodalom gyorsan magáévá tette Herman Sörgel német építész tervét, aki egy új kontinenst akart létrehozni a Földközi-tenger helyén, Atlantropa néven. A terv megvalósításához gátakkal zárták volna le a Gibraltári-szorost és a Dardanellákat, ezután húsz év alatt kiszáradt volna a Földközi-tenger.

egyujfoldreszepitese

HITLER FÖLD ALATTI VÁROSAI
Luxusbunkerektől az iparközpontokig
Kevesen tudnak róla, hogy a nemzetiszocialista kormány az uralma alá vont területeken mintegy 935 földmélyi várost épített. Ezek általában többszintes gigantikus ipartelepek, mélyen a felszín alatt, lakóparkokkal, pihenőkertekkel az itt élők számára. A Föld belsejének meghódítását Hitler komolyan gondolta: valóságos labirintusvárosokat építtetett két kedvenc tartózkodási helye, Berchtesgaden és Berlin alá.

GERMÁNIA, A VILÁG FŐVÁROSA
A nyomai is láthatóak
Ahogyan napjainkban Brüsszel az Európai Uniónak, úgy a Németországnál jóval nagyobb kiterjedésű Harmadik Birodalomnak Berlin lett volna a közigazgatási központja, de már Germánia néven. Hogy a metropolisz a világ fővárosaként működik, azt gigantikus épületekkel, hatalmas parkokkal, égbeszökő emlékművekkel, kilométer széles sugárutakkal akarták illusztrálni a tervezők.

germaniaavilagfovarosa

INDIANA JONES IS KERESTE
Egy maja ereklye nyomában
Az Indiana Jones filmekből tudjuk, hogy a nácik mindenféle misztikus és okkult tárgy után kutattak szerte a világban. A legismertebb természetesen a frigyláda, ahogy azt a filmben láttuk. A pláne az, hogy valóban mániákusan keresték az ilyen ereklyéket a németek, és például igen nagy szerepet szántak egy kristálykoponyának a Harmadik Birodalom mágikus praktikájában. Vajon sikerült megszerezniük ezt a felbecsülhetetlen értéket? Hogyan és egyáltalán miért akarták használni? Végül mi lett ezzel a koponyával?

UFO-HANGÁR A FÖLD ALATT?
A Bagoly-hegy titka
A sziléziai Riese (Óriás) fedőnevű program során Hitler utasítására egy gigantikus föld alatti iparvárost hoztak létre. Ez volt a Harmadik Birodalom legnagyobb építkezése: itt folytak mindvégig a legtitkosabb kutatások, fejlesztések. S hogy konkrétan miről szóltak ezek, mit rejtegettek itt a hegy alatt a németek? Számos válasz merült már fel, miszerint atombombával vagy biológiai fegyverekkel kísérleteztek, esetleg itt akarták létrehozni a Felsőbbrendű Embert, illetve egy antigravitációs űrhajó készült a föld mélyén...

ufohangarafoldalatt

A NÁCI HARANG
A Glocke-projekt
A Hitler vezette náci Németország a második világháború előtt és alatt minden lehetséges módszert és eszközt bevetett annak érdekében, hogy egy szupertitkos fegyverrel, vagy bármilyen más alternatív, tudományos jellegű hadászati kellékkel a kezében biztosítsa hatalmát, megvédje az elhódított területeket, és legyőzhetetlen legyen. A megálmodott terveknek azonban csak töredéke valósult meg, vagy félkész állapotban hátrahagyva kerültek a szovjet vagy szövetséges csapatok kezére. A mai modern történelmi legendák alapján ilyen csúcstechnológiát képviselő, katonai célokat szolgáló eszköz lehetett az úgynevezett náci harang is, amely az adott kort bőven meghaladó futurisztikus jelentőséggel bírhatott volna, amennyiben elkészül. Ez akár egy időgép vagy teleportálásra alkalmas eszköz is lehetett…

anaciharang

HITLER IDŐGÉPE?
A Harang-tervezet
Hitler mérnökei, tudósai nagyon sok titkos projektben vettek részt, amelyek eredményeivel sokszor még ma sem vagyunk tisztában. Tény, hogy a nácik messze megelőzték koruk tudományát. Ők készítettek először sugárhajtású repülőgépet, Németországból bombázták Londont, amit akkor senki más nem lett volna képes kivitelezni, és nem jártak messze attól, hogy New Yorkra is küldjenek V-3-ast. De a legtitokzatosabb tervük a Die Glocke nevű projekt volt, vagyis a Harang-tervezet. Mit tudhatott ez a készülék, és vajon volt idejük kipróbálni?

hitleridogepe

FUTURISZTIKUS NÉMET CSODAFEGYVEREK
A pusztítás elképesztő eszközei
A történelemórákon a náci csodafegyverek kapcsán a V1 és V2 rakétákról tanultunk, pedig ez csak a jéghegy csúcsa. Ennél jóval több hihetetlen és működőképes szuperfegyver létezett a valóságban is. Jóval megelőzték koruk technikai színvonalát, mintha egyenesen fantasztikus regényekből léptek volna elő. Mindet sajnos nem tudjuk bemutatni, csak egy ízelítőt adhatunk a döbbenetes arzenálból...

A NÁCI CSÉSZEALJAK EREDETE
A földönkívüli technológia megszerzése
Az Adolf Hitler vezette német III. Birodalom céljai között nem csak világuralmi törekvések, területi hódítások és az árja faj megteremtése szerepelt, de a magasan fejlett földönkívüli és az ősi földi civilizációk technológiai szupertudásának megszerzése is. Hitler, a vezérkar és a náci párt mellett a német tudományos elit is azt akarta, hogy kifejlődhessen egy felsőbbrendű emberfaj és felhasználhatóvá váljanak a mágikus energiák.

anacicseszealjakeredete

„ISTENI” TECHNOLÓGIA
Titkos kutatások, fantasztikus találmányok a Náci Birodalomban
Az, hogy a Harmadik Birodalom tudósai hihetetlen, korukat messze meghaladó felfedezéseket tettek a repülés, űrkutatás, téridő-fizika területén, nem mese és nem összeesküvés-elmélet. Különben miért szervezett volna az amerikai hírszerzés szupertitkos akciókat német mérnökök elrablására, USA-ba csábítására, tervrajzaik megszerzésére? Nem csoda, ha azóta sokakat izgat a kérdés: miként voltak képesek ilyen lenyűgöző fejlesztésekre egy olyan korban, amikor elvileg a repüléstechnika még gyerekcipőben járt? Talán egy földönkívüli civilizáció támogatásával érték el eredményeiket?

istenitechnologia

HITLER ADUÁSZAI
A Harmadik Birodalom csodafegyverei
A Harmadik Birodalom legyőzhetetlenségének mítosza ugyan már az 1940-ben vívott angliai légi csata során szertefoszlott, Hitler és néhány kevésbé józanul gondolkodó német politikai és katonai vezető számára ez az illúzió egészen a háború 1945-ös befejezéséig megmaradt. Ez a felsőbbrendűségből és okkult tanokból táplálkozó hit főként a titkos társaságokat és az SS-t jellemezte, és nem csak a fejlett intelligenciával bíró földönkívüliektől várták emiatt a segítséget, hanem a náci „csodafegyver-arzenál” kifejlesztéséhez is ettől kaptak inspirációt. A fanatikus náci vezetés puszta akarata, győzelembe vetett hite és birodalmi szuperfegyverekre hagyatkozó cinizmusa azonban nem a háború megfordítását, hanem Németország totális pusztulását eredményezte.

A NAGY CSILLAGHÁBORÚS TERV
A III. Birodalom űrfegyvere
Bármilyen hihetetlenül is hangzik, a „csillagháborús elképzelés” nem Ronald Reagan 1983. március 23-i beszéde révén jött létre, hanem már 60 évvel korábban, Hermann Oberth erdélyi származású német fizikusnak köszönhetően megszületett, amikor 1923-ban megkezdték az űrbe telepített „naptükör-fegyver” terveinek a kidolgozását, amellyel ellenséges táborokat, gyárakat és kisebb városokat is megsemmisíthettek volna.

ANTARKTISZI BUNKER
Náci bázis a föld alatt
Amerikai tudósok és kutatók egy csoportja néhány évvel ezelőtt az Antarktisz egyik kietlen, rendkívül nehezen megközelíthető területén egy furcsa, kerek, ajtószerű tárgyra figyelt fel, amely egy vaskos jégtömbbe volt beágyazódva. A műholdas megfigyelések alkalmával górcső alá vett, távolról vasajtószerű objektumnak titulált átjáró akár egy több mint fél évszázaddal ezelőtt épített titkos föld alatti náci bunker felszíni bejáratának maradványa is lehet, hiszen köztudott, hogy a második világháború előtt és alatt a Hitler vezette Harmadik Birodalom náci katonai bázis kiépítését tervezte a gyarmatként birtokba vett fagyos földrészen.

NÁCI BÁZIS A HOLDON?
A német űripar legtitkosabb projektje
Sok kritikát kapott, mégis emlékezetes film a 2012-es Iron Sky, melynek fő feltevése: a vesztett világháború után a nácik egy csoportja a Holdon lévő bázisukra menekült. Ez nemcsak a készítők fikciója, mivel a mostanában kiszivárgó CIA-akták egy része tényleg arra utal: Hitler tudósai sokkal mélyebbre hatoltak a világűr felfedezésében, mint ahogy azt eddig hittük. Lehetséges, hogy a szovjet Luna- és az amerikai Apollo-programot megelőzve valóban eljutottak a Holdra?

nacibazisaholdon

REJTÉLYES ÉGI KÍSÉRŐK
Náci repülő csészealjak
A II. világháború nem csak a felfoghatatlan pusztítás miatt maradt emlékezetes a közvélemény számára. A hatalmas ütközetek közepette ugyanis számtalan alkalommal dokumentáltak különböző rejtélyes égi jelenségeket és azonosítatlan repülő tárgyakat, melyek származása a mai napig nem tisztázott.

AZ ÚJ EMBERFAJ BÖLCSŐJE
Az Antarktisz-expedíciók
1938-39 folyamán Himmler és az SS Ahnenerbe hivatala két szupertitkos projektet indított a Déli-sark meghódításra. A sorozatban érkező repülők, hajók tömegével szállították a hatodik földrészre a katonákat, hadianyagot, gépeket, ipari berendezéseket és valószínűleg civileket is, telepeseknek. Mindez felfogható pusztán a német világuralmi imperializmus egy „vadhajtásának”, ám számos jel szerint nem csak erről volt szó. Az első expedíciók ugyanis valószínűleg rábukkantak a jégmezőkön valamire, ami ha nyilvánosságra kerülne, az egész emberi történelmet újraírná...

azujemberfajbolcsoje

AGARTHA, A BELSŐ FÖLD
A Magasugrás-hadművelet
A II. világháború idején Adolf Hitlert nagyon foglalkoztatta az Üreges Föld elmélete, és céljai között szerepelt az Antarktisz meghódítása, valamint egy titkos német bázis létrehozása. Hivatalos iratok nincsenek erről, de sokan állítják, hogy a nácik elérték a Déli-sarkot, és megtalálták a bejáratot a belső birodalomba, majd felvették a kapcsolatot az ott talált idegen civilizációval. Segítségükkel mindenféle technikai fejlesztéseket hajtottak végre, és ezek lettek volna a háborút eldöntő „szuperfegyverek”. Mit lehet tudni a Déli-sarkkörön túli náci tevékenységről? Ellenőrizték ezeket az elméleteket valaha is a háború után?

JÉGBE ZÁRT TITKOK
Legendás antarktiszi bázisok
A közel 14,2 millió négyzetkilométer nagyságú Antarktisz nevéhez számtalan legenda és összeesküvés-elmélet kötődik. Mivel a hatalmas terület a tudományos megfigyelőállomásokon kívül teljesen lakatlan, ezért sokan úgy gondolják, hogy az idegen civilizációk utazói előszeretettel járnak ide vizsgálódni. Az ezoterikus tudomány képviselői meg vannak róla győződve, hogy a Déli-sarkvidék hófedte hegyei között rejtőzködő ufonauták már évszázadok óta figyelnek minket és történelmünk alakulására is befolyást gyakorolnak. Nem véletlen, hogy Hitler is kiemelten foglalkozott a zord időjárású földrész rejtélyeinek feltárásával.

jegbezarttitkok

AZ ANTARKTISZI NÉMET KOLÓNIA
Új-Svábföld a Déli-Sarkon
A Hitler vezette náci Németország különféle stratégiai, katonai és tudományos megfontolásokból az Antarktiszt jelölte ki egyetlen és örök német gyarmatnak, amelynek egy jól behatárolt, kisebb zónájára az expedíciós fasiszta hadseregcsoport már az 1930-as évek végén kitűzte a horogkeresztes zászlót. Miután az Antarktisz fagyos földjének egy tekintélyes darabját a Harmadik Birodalom provinciájának nyilvánították, a német vezérkar jelentősebb kolóniát vezényelt az Új-Svábföldnek keresztelt területen lévő kiterjedt náci bázisra, ahol már a II. világháborút megelőzően széles körű műszaki munkálatokba, haditechnikai fejlesztésekbe, tudományos kutatásokba és katonai tevékenységbe kezdtek.

MÁGIKUS TECHNOLÓGIA
A földönkívüli árják csodafegyverei
Noha immár sok-sok évtizede véget ért a II. világháború, továbbra is számos rejtélyt tartogat számunkra az a vérzivataros korszak, amikor a nácik nem csak meghódították Európát, de elképesztő technológiai vívmányaikkal borzolták mind a nyugati hatalmak, mind a Szovjetunió vezetőinek kedélyét. Tudvalevő, hogy a német mérnökök között korszakalkotó zsenik voltak, akik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a birodalom hadigépezete − legalábbis a háború kezdetekor − legyőzhetetlen armadaként taroljon le minden szóba jöhető ellenállást. Az is kétségtelen, hogy ha kissé előrelátóbbak, türelmesebbek, akkor bizony egyáltalán nem biztos, hogy elveszítik a II. világháborút, hiszen olyan csodafegyverek fejlesztésén dolgoztak, amik már-már földöntúli hatalommal ruházhatták volna fel őket…
 

magikustechnologia

A REJTŐZKÖDŐ BIRODALOM
A nácik Új Világrendje

A II. világháború végén mindenki megkönnyebbülten fellélegzett, ami nem csoda, hiszen egy addig nem látott mértékű, iszonyatos pusztítás ért véget. Az emberek örültek, hogy elbukott a Gonosz Birodalma, és teljes joggal úgy gondolták, hogy mostantól egy új, fényesebb, dicsőségesebb, biztonságosabb jövő veszi kezdetét. Tévedtek. Lehet, még abban is, hogy sikerült felszámolniuk a nácikat, és a háborút követő néhány évben szinte minden háborús bűnöst elkaptak és felelősségre vontak. Ez a hivatalos változat. A nem hivatalos történet szerint azonban lehetséges, hogy a III. Birodalom magja 1945 után tovább erősödött, és csakhamar világszintű befolyásra tett szert.

A FÜHRER SZÖKÉSE
Hitler megmentése
A történelemkönyvek a mai napig úgy tanítják, hogy Adolf Hitler és Eva Braun 1945. április 30-án délután fél négykor az ostrom alatt álló Berlinben található Führer-bunkerben önkezűleg vetett véget az életének, majd a testüket a bunker előtt egy bombatölcsérben elégették. Ennek ellenére a szövetségesek titkosszolgálatai még évtizedekkel később is azt vizsgálták, miként és hova szökhetett meg Hitler az ostromlott Berlinből.

A KLÓNOZOTT HITLER
Újrateremtették a diktátort?
Több mint hetven évvel a második világháború befejezése után még mindig rendszeresen látni vélik Adolf Hitlert a világ különböző tájain. Mivel azonban az egykori Führer lassan már 130 éves lenne, kevesen hiszik, hogy valóban Hitler tűnt volna fel ezeken a helyeken. Pedig a dolog nem lehetetlen, hiszen régóta hallani, hogy valamilyen titkos szervezet már évtizedekkel ezelőtt klónozta a náci vezért.

aklonozotthitler

1000 ÉVES BIRODALOM
Milyen világot akart Hitler?
A náci Németországban egy teljesen új és számunkra a végtelenségig torz birodalmat teremtettek meg. Emiatt nagyon nehéz megértenünk ennek a társadalomnak az indítékait és a logikáját. A nácik körében a fekete mágián és az árja magasabbrendűség mítoszán alapuló hitrendszer jött létre, és ebből egy okkult birodalmat építettek fel az alatt a 12 év alatt, amíg hatalmon voltak. Más morállal, más értékekkel, más szimbolikával kell szembenéznünk, mint amit megszoktunk. Különösen érdekes kérdés, hogy milyen új világrendet szántak Hitlerék a bolygónknak, arra az esetre, ha győznének?

AZ EGYSÉGES EURÓPA ÁLMA
Horogkereszt és csillagok
Ha összehasonlítjuk a nácik által irányított világot és a győzelem utáni terveiket a napjainkban a pénzügyi háttérhatalom által épített Új Világrenddel, akkor számos hasonlóságot fedezhetünk fel közöttük. Összevetve a Hitler által elképzelt Európa képét a mai Unióval, önkéntelenül adódik a feltételezés, hogy a mai EU építése nem az 1950-es években, a közös piaci szerződéssel vette kezdetét, hanem jó tíz évvel korábban, a horogkereszt jelképe alatt…

AZ ÚJ VILÁGREND IGAZI URAI
A nácik globalizált öröksége
A III. Birodalom sosem pusztult el, csak átalakult? Történelmi tény, hogy a II. világháborút elvesztette, azonban ez nem jelenti azt, hogy eszmeisége, vezetői által kigondolt célkitűzései szintén semmivé váltak az idők során. Noha jelenleg is sokan rettegnek szinte hivatásszerűen a náci veszélytől, úgy tűnik, hogy rossz oldalon és rossz irányban keresik démonjaikat, mivel az általuk végletekig propagált Európai Unió legfelsőbb vezetése az, ami folytatja Hitler annak idején elkezdett – és állítólag félbehagyott – munkáját…

azujvialgrendigaziurai

 

JÚNIUSI LAPSZÁMUNK tartalmából

A VATIKÁN SÖTÉT TITKAI KÜLÖNSZÁM

SORSÜGYNÖKSÉG KÜLÖNSZÁM

MÁGIKUS EREKLYÉK KÜLÖNSZÁM

ATLANTISZ KÜLÖNSZÁM

ANTIKRISZTUS KÜLÖNSZÁM

TILTOTT EVANGÉLIUMOK KÜLÖNSZÁM

KRISTÁLYPIRAMIS A BERMUDA-HÁROMSZÖGBEN KÜLÖNSZÁM

AZ ILLUMINÁTUS ÖSSZEESKÜVÉS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 4. KÜLÖNSZÁM

A 3. BIRODALOM MÁGIÁJA ÉS OKKULT TITKAI KÜLÖNSZÁM

X-AKTÁK KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 3. KÜLÖNSZÁM

ISTENI KŐGÚLÁK KÜLÖNSZÁM

EGÉSZSÉGHÁBORÚ KÜLÖNSZÁM

Egeszseghaborukicsi

JÉZUS TITKOS ÉLETE KÜLÖNSZÁM

jezustitkoseleteboritokicsi

FÖLDÖNKÍVÜLIEK KÜLÖNSZÁM

foldonkivuliekboritokicsi

ÚJ VILÁGREND KÜLÖNSZÁM

uvkicsi

Elérhetőségeink

Telefon:
2020-158, 2022-853


E-mail:
hihetetlen.magazin@t-online.hu


Postacím:  
1124 Budapest, Németvölgyi út 47. I. emelet 1.

Partnereink

jovovilaglogo
hatoscs

Előfizetési lehetőség a digitális lapszámra

dimaghirdcsik