MÁR KAPHATÓ!

14763_hihetetlen_logo
FÖLDÖNKÍVÜLIEK KÜLÖNSZÁM
Tartalmi ismertető

alien_blinkingFÖLDÖNKÍVÜLI LÁTOGATÓK alien_blinking

FOLDONKIVULILATOGATOKROVAT

RÉ NAPISTEN VADÁSZGÉPE
Szárnyas napkorongok
Az ősi domborműveken, festményeken gyakran látunk repülő napkorongban utazó isteneket, hősöket, Egyiptomtól és Babilontól Kínáig, sőt Dél-Amerikáig. A hivatalos tudomány szerint mindössze egy Nap-szimbólumról van szó − de vajon tényleg ez az igazság? Az ősi istenekről minden nép azt vallotta, hogy képesek repülni az égbolton, a világűrben. Ám érdekes módon ezt nem úgy képzelték el, hogy maguktól emelkednek a levegőbe, akár a madarak, hanem úgy, hogy különféle eszközök igénybevételével valósítják meg a repülést. Már ez gyanús, és kizárja azt, hogy a repülő istenek pusztán az emberi fantázia szüleményei volnának. Hiszen ha így lenne, ugyan minek kellene kitalálni járműveket, vagy bármit, amin az istenek utaznak az égen? Elvégre egy mindenható lénytől elvárható, hogy csak úgy, a varázsereje által hasítsa a levegőt, s ne legyen szüksége semmiféle segédeszközre...

renapistenvadaszgepe

ŰRHÁBORÚK A MITOLÓGIÁBAN
Az istenek tömegpusztító fegyverei
Egy háromágú villám, melyből az egyik nyaláb virtuális képeket vetít fel, a másik városokat rombol porrá, a harmadik manipulálni tudja az időt... Egy iszonyatos fénysugarat kilövő fegyver, mely egész földrészeket tesz lakhatatlanná, a túlélőknek pedig kihullik a haja és a körme... Egy háború, melyben a bevetésre induló harcos egy repülő szekéren száll fel a világűrbe, hogy ott megsemmisítse egy hüllőszerű, humanoid faj lakóhelyét: egy, a Föld körül keringő, fémből épült várost... Hol vagyunk? Egy sci-fiben? Netán egy, az emberiség jövőjét felvetítő futurisztikus látomásban? Tévedés: mindezek ősi mítoszokból, eposzokból származnak, melyek nem a jövőt, hanem a Föld és a Naprendszer évezredekkel ezelőtti múltját beszélik el. Egy olyan korszakét, amikor a bolygónk feletti uralomért az égből érkezett istenek és ellenségeik − a különféle démonok, szörnyek − pusztító háborúkat vívtak.

AZ ELSŐ ŰRKIKÖTŐ
Ókori csillagváros
A libanoni Baalbek valószínűleg az emberiség legősibb szent helyeinek egyike, amelynek első templomát a Nap tiszteletére emelték, de állítólag a város közelében van eltemetve az első ember, Ádám is. Itt található az a gigantikus kőterasz is, amelynek keletkezéséről csupán találgatnak a régészek, miközben számos kutató szerint nem más ez, mint a világ első űrrepülőtere… Baalbek városa Libanonban, a Libanon és az Antilibanon hegység közötti Bekaa folyó völgyében, 1170 m tengerszint feletti magasságban fekszik. A napjainkban mintegy harmincezer lakossal rendelkező település a római korszakból ránk maradt monumentális, de finoman kidolgozott romtemplomairól híres, abból az időből, amikor ez a Római Birodalom egyik legnagyobb szakrális épületcsoportja volt.

azelsourkikoto

TUTANHAMON, A FÖLDÖNKÍVÜLI
Idegen lények Egyiptom trónján
A legrejtélyesebb, legellentmondásosabb ókori egyiptomi királyi család nyomába eredünk. Vajon tényleg igaz volna, hogy a Nap-imádó Ekhnaton fáraó, és fia, a kincséről világhírű Tutanhamon valójában nem emberi származásúak voltak? Egyiptom történelme valósággal hemzseg a rejtélyektől. Úgy tűnik ugyanis, hogy ez a lenyűgöző civilizáció mély, szerves kapcsolatban állt nagyhatalmú lényekkel, akik hitük szerint a csillagos égből érkeztek, és akik az emberiség első tanítómesterei voltak. Őket nevezték az egyiptomiak isteneknek (egyiptomi nyelven netjer-eknek.) A szó hieroglif jele egy rúdszerű eszköz, melyből energia, vagy valamilyen sugárzás árad − noha a hivatalos tudomány bárdnak vagy zászlónak értelmezi. A Netjeru, azaz az isteni faj a legendáik szerint egy hatalmas égi anyahajón, a Milliók Bárkáján szelte át a világűrt, élén vezérükkel, Ré napistennel. A jövevények megalkották az emberi fajt, s az első embereket egy Nyugaton elterült nagy szigeten, Amenteten telepítették le.

A SZÍRIUSZ-REJTÉLY
Kétéltű űrhajósok a dogon mitológiában
A XX. század közepén meglepő antropológiai felfedezés sokkolta a tudományos világot, amely a mai napig viták tárgyát képezi csillagászok, tudósok és amatőr kutatók között. Két néprajzkutató olyan utalásokat talált egy elszigetelt afrikai népcsoport, a mai Mali területén élő dogonok korai mitológiájában, amely messze meghaladta az ősi kor tudományos színvonalát csillagászati, asztronómiai ismeretek terén… Marcell Griaule és Germaine Dieterlen 1931-től több mint 20 évet töltöttek a dogonok között. A törzs hét­köznapi életét élték, s eközben mindent pontosan rögzítettek a feljegyzéseikben, többek között a mára nevezetessé vált dogon mitológia körvonalait is.

sziriuszrejtely

MAGASKULTÚRÁK A SEMMIBŐL
Földönkívüliek alapították az ősi Kelet civilizációit?
Honnét jelentek meg az ókor hihetetlenül fejlett, virágzó birodalmai ott, ahol korábban csak kőkori falvak létezhettek? Honnan származott a folyammenti kultúrák döbbenetes csillagászati, matematikai, mérnöki és egyéb ismerete? Lehet, hogy az ősi Sumer, Egyiptom, India és Kína lettek az eredményei a történelem első együttműködésének az idegenek és az emberiség között?

magaskulturakasemmibol

AZ ARANYKAPUK VÁROSA
Az idegenek támaszpontja
Ősi legendák és mai médiumok elbeszélései valamint régészeti leletek egybevetése alapján megállapíthatjuk, hogy a történelem előtti időkben a földönkívüliek számos bázist létesítettek bolygónkon, és volt egy központi településük is, amit az atlantiszi őslakosokkal együtt építettek. Ezt nevezték az Aranykapuk Városának. Ebben a városban rendszeresen közlekedtek léghajók, távolsági repülőgépek, tengeralattjárók, használtak elektromos- és hőenergiát, és állandó kapcsolatot tartottak fenn más bolygókkal.

ISTENEK PUSZTÍTÓ HARAGJA
Nukleáris robbanás az őskorban
Máig rejtély, miféle erők pusztították el az Indus-völgyi civilizáció legnagyobb és legfejlettebb városait, Harappát és Mohendzso Daro-t és miféle pusztítást ír le a Biblia Szodoma és Gomora kapcsán. Csak annyi bizonyos, hogy az Indus-völgyi települések romjai között a régészek olyan csontvázakat találtak az utcák kövezetén heverve, amelyek testtartása arra utal, hogy hirtelen érte utol őket a végzet. Ráadásul e csontok némelyike rendkívül magas radioaktivitást mutatott, akárcsak más leletek.

istenekharagja

BIBLIAI IDEGENEK
Jahve, az űrhajó-parancsnok
Genetikai laboratórium volt az Édenkert? Illés szekere egy UFO lett volna? Lehet, hogy az Ótestamentum egy földönkívüli expedíció történetét őrzi, akik parancsnokuk, az Úr vezetésével érkeztek az ősidőkben a Földre?

bibliaiidegenek

TESTVÉREK AZ UNIVERZUMBAN
A Vatikán és a földönkívüliek
Az UFO-kutatók gyakorta hangoztatják, hogy a Bibliában leírt némely esemény sokkal inkább a földönkívüliek, mintsem a Teremtő számlájára írható. Az „eretnek” gondolatok szerint ugyanis a Sínai-hegyen történt események, vagy épp Ezékiel látomása inkább tűnik technikai jellegű beszámolónak, nem pedig az Úr megnyilvánulásának. Mert ugyan mi szüksége lenne Istennek egy repülő szerkezetre, vagy épp egy hegycsúcs lángba borítására ahhoz, hogy hatalmát megmutassa? A kutatók úgy vélik, a katolikus világ központja, a pápai állam kiválasztott vezetői már pontosan tudják, hogy az ősidőkben földönkívüliek látogatták meg bolygónkat, és azzal is tisztában vannak, hogy az idegenek most is itt tartózkodnak.

testverekazuniverzumban

IDEGEN TECHNOLÓGIÁK A BIBLIÁBAN
Adó-vevő, energia-átalakító, és űrhajó a Szentírásban
A Biblia szövegében jó néhány olyan leírás akad, melyben nehéz nem felismerni egy fejlett csúcstechnológia berendezéseit: telekommunikációs eszköztől a nukleáris fegyvereken át a légi járművekig. A kérdés csak az, hogy kerültek ezek az ókori Izraelbe? Talán a bibliai ősatyák egy földönkívüli civilizációval tartottak kapcsolatot?

idegentechnologiakabibliaban

HA FELVENNÉNK A KAPCSOLATOT…
Készen állunk-e már rá?
Vajon miért ez a titkolózás a kormányok és például a Vatikán részéről az idegeneket illetően? Tegyük fel, hogy megtörtént a kapcsolatfelvétel. Milyen kihatásai lennének ennek a ténynek a mindennapi életünkre? Milyen erkölcsi, vallási és filozófiai kérdésekkel kellene ebben az esetben szembenéznie az emberiségnek? Veszélybe kerülne az életformánk és a vallási meggyőződésünk, még akkor is, ha kiderülne, hogy az idegenek jóindulatúak és békések? Be kell vonni egyáltalán a lakosságot?

hafelvennenkakapcsolatot

JÉZUS, A FÖLDÖNKÍVÜLI?
Aki megváltoztatta a történelmet
A sci-fi irodalom egyik klasszikus témája, hogy Krisztus földönkívüli lény volt, aki emberi alakban járt-kelt közöttünk, miközben egyetemes törvényeket igyekezett tanítványaiba oltani. Más történetek szerint viszont ember volt, akit eltérítettek az idegenek, megtanították azokra a dolgokra, melyek az emberiség fejlődéséhez elengedhetetlenek voltak, aztán visszaküldték a Földre, hogy továbbadja a tudást…

jezusafoldonokvuli

AZ APOKRIF-KÓD
Földönkívüliek a betiltott könyvekben?
Kevesen tudják, hogy a Vatikán több ezer oldalnyi anyagot tiltott ki a Szentírásból. Köztük főként olyan írásokat, amelyekből kiderülhet: egy földönkívüli civilizáció látogatta a bibliai ősatyákat − mi több, ők alkották meg génmanipulációval az emberi fajt...

IDEGENEK KOPONYÁI A VATIKÁN ALATT
Mit rejtett el a Szentszék?
Egy eltitkolt, ám mégis kiszivárgott információ szerint a Vatikán évszázadok óta egy hihetetlen titkot őriz: a pápák mindig is tudtak a földönkívüliek létezéséről!

idegenekkoponyaiavatikanalatt

REPÜLŐ BÁRKÁK A KÖZÉPKOR EGÉN
Krónikák és freskók UFO-történetei
Az UFO-k földönkívüli eredetének hipotézise tagadhatatlanul a XX. századi terméke. Manapság, amikor a fényképezőgép, a kamera és a digitális technika mindennapjaink részét képezi, már szinte meg sem lepődünk azon, hogy a világhálón keresztül szinte azonnal tudomást szerezhetünk arról, hogy hol és ki készítette a legújabb UFO-felvételt vagy videót. Évszázadokkal ezelőtt azonban a megfigyeléseket legfeljebb krónikák, elbeszélések lapjain, metszeteken, jobb esetben festményeken örökíthették meg és adhatták tovább az utókornak.

repulobarkakakozepkoregen

HOLDEMBEREK ÉS MENNYDÖRGŐ MADÁR
UFO-k az indián legendákban
Az észak-amerikai őslakos indiánok hagyományai elbeszélik: őseik idejében különös lények érkeztek mennydörgő, villámló sasok hátán az égből, hogy tudásukat átadják az emberiségnek...

holdemberekesmennydorgomadar

LÁTOGATÓK AZ ŐSI MEXIKÓBAN
Az olmék kőfejek rejtélye
A legtitokzatosabb és talán legősibb civilizáció, az olmék kultúra homályba vesző és előszeretettel elhallgatott régészeti rejtélyeinek eredetére a mai napig nem született elfogadható magyarázat.

alien_blinkingKÖZELI TALÁLKOZÁSOK alien_blinking

kozelitalalkozasokrovat

KOZMIKUS PANTEON
Útikalauz nem csak UFO-kutatóknak
A rendszerváltás után már mi magyarok is egyre nyíltabban beszélünk UFO-król, ufonautákról, a különböző típusú találkozásokról, kormánytitkokról, ám azzal nagyon kevesen vannak tisztában, hogy létezik egy tudomány által el nem ismert „tudomány”, az úgynevezett ufológia, amely igyekszik útmutatást nyújtani ahhoz, hogy eligazodjunk ebben a sokszínű világban.

kozmikuspanteon

FÖLDÖNKÍVÜLI CIVILIZÁCIÓK
Milyen lehet egy „nem emberi” kultúra?
Nagyon sokat hallottunk a különféle idegenekről, arról, hogy Földünket mennyiféle lény látogatta/látogatja meg. Sok leírás van az ufonauták külalakjáról, felépítéséről, akár még a beszédjükről, a gondolkodásukról is. De arról is szeretnénk tudni valamit, milyen lehet ezeknek a lényeknek a civilizációja. Milyen lehet egy nem emberi kultúra? Milyen elképzeléseink vannak arról, hogy min alapszanak ezek a civilizációk? Egyáltalán lehet valamit erről tudni?

foldonkivulicivilizaciok

ÖNNEL IS BÁRMIKOR MEGTÖRTÉNHET!…
Magyarországi eltérítések
Bármilyen felfoghatatlan is, de annak ellenére, hogy világszerte több tíz- vagy százezer ember látott már UFO-kat, vagy került közelebbi kapcsolatba azok utasaival, még ma is sokan megmosolyogják azokat, akik azt állítják magukról, hogy ők tényleg találkoztak földönkívüliekkel. Igaz, a beszámolók nagy része valóban megdöbbentő és szinte hihetetlen elemeket tartalmaz, mégsem adhatunk igazat azoknak a szkeptikusoknak, akik szerint a szemtanúk csak kitalálják mindazt, amit átéltek. Ezek az emberek ugyanis általában teljesen hétköznapi, megbízható és szavahihető személyek − Magyarországon éppúgy, mint a világ más tájain.

onnekisbarmikormegtortenhet

BILLY MEIER ÉS AZ IDEGENEK
Látogatók a Plejádokról
A svájci Eduard Meier gyerekkora óta él át harmadik típusú találkozásokat. A világ ugyan kétkedik, de a különös férfi határozott bizonyítékokat mutatott fel arra vonatkozóan, hogy a földönkívüli látogatók, akik felkeresték, a Plejádokból érkeztek. Elsősorban egy Semjase nevű ufonauta hölgy társaságát élvezhette, aminek során Meiernek lehetősége nyílt fotókat és filmet készíteni az űrhajókról. A következő években Meier számos alkalommal került a lényekkel telepatikus kapcsolatba.

billymeieresazidegenek

VAN ITT VALAKI…
Földönkívüliek a hálószobában
Félelmetes éjszakai élmény: arra riadunk, hogy úgy érezzük, egy idegen behatoló van a hálószobában és bennünket néz. Földönkívüliek, kísértetek, démonok állnak a jelenség hátterében − vagy csak a tudatalattink „szórakozik” velünk?

vanittvalaki

GYERMEKRABLÓ IDEGENEK
Mit akarnak „áldozataiktól” az idegenek?
A földönkívüliek általi eltérítések legmegrázóbb típusa, amikor védtelen kisgyerekeket, tinédzsereket rabolnak el − akár úgy, hogy az áldozatok soha többé nem kerülnek elő... 

INTERGALAKTIKUS JÓAKARÓINK
Szőke idegenek
Honnét jönnek, és mi a céljuk valójában itt a Földön a magas, északi típusú emberhez hasonló földönkívülieknek? Vajon van-e közük a mitológiák aranyhajú tündéreihez, héroszaihoz, istenségeihez?

intergalaktikusidegenek

A KIS SZÜRKÉK BIOLÓGIÁJA
Elkorcsosult emberek, vagy intelligens biorobotok?
Az UFO-találkozások leggyakoribb szereplői az úgynevezett kis szürkék − de vajon kikkel is állunk szemben? Mutánsokkal, gépekkel, vagy nagyon is értelmes, érző lényekkel? Ezt csak akkor lehetne eldönteni, ha végre sikerülne a testüket közelebbről megvizsgálni.

GYÍKEMBEREK
Reptiliánok és más pikkelyes lények
Az utóbbi években egyre gyakrabban bukkannak fel gyík-, kígyó-, dinoszaurusz-szerű humanoidok az UFO-találkozásokban. Kik ők, milyen szándékkal és honnét jönnek? És van-e közük a rég kihaltnak vélt földi őshüllőkhöz?

BÉKÉVEL JÖTTÜNK…
Mi lesz velünk, ha megérkeznek?
Tegyük fel, hogy egy történelmi jelentőségű napon egyértelmű, tagadhatatlan bizonyítékot szereznénk-kapnánk arra, hogy a földönkívüliek valóban léteznek, és nem csupán azt tudnánk meg, hogy valahol, egy távoli naprendszerben létezik egy másik civilizáció, hanem itt, a Földön bukkannának fel ezek az idegenek. Vajon hogyan reagálna az emberiség erre az egyedülálló fejleményre? Miképpen birkóznánk meg azzal a gondolattal, hogy mégsem vagyunk egyedül, hogy nem mi vagyunk a teremtés koronái? Mi történne velünk, miféle lehetséges irányt venne az emberi társadalom fejlődése? Az sem érdektelenebb kérdés, hogy ezek a bizonyos földönkívüliek hogyan viszonyulnának mihozzánk, milyen céllal érkeztek, mik a szándékaik. S persze minderre mi lehet részünkről a megfelelő reakció?

bekeveljottunk

ÉJSZAKAI ORSZÁGÚTON
Sokkoló autós eltérítések
A közhiedelem szerint a földönkívüliek előszeretettel állítanak meg kihalt éjszakai országutakon közlekedő személyautókat, hogy utasaikat mindenféle vizsgálatoknak vessék alá. Egy-két évtizede még olyan gyakran történtek hasonló esetek, hogy már-már azt hihettük, az Idegeneket jobban érdeklik a gépkocsik, mint azok utasai…

ejszakaiorszaguton

FÖLDÖNKÍVÜLI SZERETŐK
Szex az ufonautákkal
Még ma is sokan úgy vélik, hogy az ufonauták által végrehajtott emberrablások, közismertebb nevükön eltérítések csupán a szemtanúk fantáziájának szüleményei, melyeknek semmi közük a valósághoz. Pedig évente százával történnek hasonló események, és mára egyre több hazai és külföldi pszichiáter fogadja el ezek valóságtartalmát. Ma már arra is van példa, hogy egy adott időben két, egymástól független szemtanú élte át ugyanazt a rendkívüli élményt: mindkettőjüket megerőszakolták a földönkívüliek.

ELVESZETT IDŐ
Hová tűnnek a hiányzó percek?
Az UFO-jelenség kutatói meglehetősen gyakran hallanak olyan misztikusnak tűnő történeteket, amelyek főszereplői nem kevesebbet állítanak, mint hogy életükből egy-egy UFO-élmény hatására elveszett pár perc. A találkozások egy másik része még ennél is félelmetesebb, ezekben az esetekben ugyanis maga a szemtanú tűnik el nyomtalanul, akár napokra. Mi sem természetesebb tehát, ha egyes ufológusok úgy vélik, ezeknek az eseteknek valami közük lehet az időhöz.

KOZMIKUS NÁSZ A FEDÉLZETEN
Pikáns harmadik típusú találkozások
Az eltérítések legfurcsább fajtái: az elrabolt földi férfit vagy nőt arra kényszerítik az űrhajóban, hogy egy idegen lénnyel szeretkezzen. Mi ennek az oka? Szerelem? Genetikai kísérletezés? És egyáltalán, mit éltek át az aktus során az ilyen esetek „áldozatai”?

ORVOSOK A VILÁGŰRBŐL
Az idegenek gyógyító ereje
Az UFO-eltérítések kellemes „mellékhatásai”: az elrabolt földlakó sebei, betegségei nyomtalanul eltűntek az idegen lények kezelése, vagy csak puszta érintése nyomán...

orvosokavilagurbol

ELVESZETT IZRAELI TÖRZSEK AZ ŰRBEN?
Földönkívüli bázis az üstökösön
Évezredek óta úgy tudja a világ, hogy Izrael legendás tíz törzsének nyoma veszett, miután asszír fogságba estek. Ezt a véleményt általában az Ószövetség könyveire alapozzák, amelyek valóban nem tudósítanak az eltűntek további sorsáról, ám a figyelmes kutatók újszövetségi és apokrif iratok, valamint modern kinyilatkoztatások alapján arra az eredményre juthatnak, hogy az elveszettnek hitt törzsek egy kisbolygón élnek szoros kapcsolatban a Földet figyelő idegenekkel…

MARSLAKÓ A FELESÉGEM!
Kozmikus párkapcsolat
Az alábbi történetek hitelességét sokan kétségbe vonják. Ám anélkül, hogy igazságot akarnánk tenni ebben, egy tanulság levonható belőlük: a szerelem képes lehet áthidalni még a fényévnyi távolságot is...

ÚJ MESSIÁSOK
Az UFO-szekták fénykora
A földönkívüliekkel kapcsolatba lépő szerencsés kiválasztottak némelyike olyan karizmatikus személy, hogy szinte azonnal követői támadnak, akikből aztán külön mozgalmat vagy szektát szervezhetnek. Ezek a vallási társaságok azonban élesen elkülönülnek a tudományos UFO-kutatóktól. Céljuk általában az emberiség spirituális tanítása, bolygónk gyógyítása vagy egyszerűen egy jól fizető politikai karrier kiépítése…

ujmessiasok

TÜNDÉREK TÁNCTEREI
Gabonakörök és UFO-k
Idegenek leszállópályái, vagy földi tréfacsinálók alkotásai? A gabonakörök rejtélye évszázadok óta izgalomban tartja az embereket: régen a tündérekkel, manapság a földönkívüliekkel hozzák kapcsolatba őket.. 

tunderektancterei

IDEGEN BÁZIS A BERMUDA-HÁROMSZÖGBEN?
„Ők” állhatnak az eltérítések mögött
Földünk leghírhedtebb paranormális övezete, ahol ősidők óta tömegével vész nyoma embereknek és járműveknek egyaránt... Lehet, hogy az idegenek rabolják el őket, akik talán ezúttal nem a világűrből, hanem egy tengermélyi titkos bázisukból jönnek?

idegenbazisabermudaharomszogben

alien_blinkingKOZMIKUS ÖSSZEESKÜVÉS alien_blinking

KOZMIKUSOSSZEESKUVESROVAT

HITLER CSÉSZEALJAI
A Harmadik Birodalom Csodafegyverei
Már a II. világháború utolsó éveiben feltűntek azok a sajtóhíradások, amelyek arra engedtek következtetni, hogy a náci Németország tudósai korong és csészealj alakú repülőgépekkel kísérleteznek. Erre a nagyhatalmak szerint a nagy világégést követően állítólag nem sikerült bizonyítékot találni, de ma már joggal feltételezhető, hogy Hitler csészealjai valóban léteztek, és eljuthattak akár a csillagokig is…

hitlercseszealjai

ŰRHAJÓTÖRÖTTEK AZ ŐSI KÍNÁBAN
A dropák szíriuszi hagyatéka
Több mint fél évszázaddal ezelőtt a kínai-tibeti határterületről kerültek elő azok a rejtélyes kőtárcsák, amelyek mibenlétére, eredetére mind a mai napig nem sikerült magyarázatot találni. E tárgyak feliratai az ősidőkben Földünkön szerencsétlenül járt idegen űrhajósok életének eseményeiről és egy mára elfeledett népcsoporttal, a dropákkal való kapcsolatfelvételről tudósítanak.

urhajotorottekkinaban

A FÖLDÖNKÍVÜLIEKET IS ÉRHETI BALESET
UFO-katasztrófák évszázada
Ha a legendás Roswell incidens tényleg megtörtént, akkor minden más UFO-kkal, földönkívüliekkel kapcsolatos híresztelés igaz lehet, állítják az UFO-kutatók. Teljes joggal, hiszen ha bebizonyosodik, hogy bármikor idegen lények járművei jártak szerencsétlenül bolygónkon, vagy lelőtték őket, akkor az összes 1947 óta történt UFO-eset mögött az igazság csírája húzódik meg, legyenek azok egyszerű megfigyelések, pilóták élményei ismeretlen repülő járművekkel, harmadik típusú találkozások vagy az eltérítés néven ismert, földönkívüliek által véghezvitt emberrablások.

foldonkivulieketiserhetbaleset

VÖRÖS RIADÓ
A Szovjetunióban lelőtt UFO-k
Roswell óta tudjuk: UFO-kat is érhet baleset. Különösen, ha például a szovjet légi elhárítás lelövi őket egy föld-levegő rakétával...

AZ UFO-KUTATÁS SZENT GRÁLJA
Roswell, a letagadhatatlan igazság
67 évvel ezelőtt történt, ám teljesen elképesztő módon még mindig nem látunk kristálytisztán a roswelli UFO-szerencsétlenséget, illetve az azt követő eseményeket illetően. Persze úgy gondoljuk, hogy szinte mindent sikerült kideríteni, és akár a lehető legnagyobb részletességgel, akár óráról órára fel tudnánk vázolni a történteket, bár a kormány és a hozzá kapcsolódó hivatalok továbbra is hallgatnak, vagy éppenséggel hazudoznak az üggyel kapcsolatban. Talán a kivárás taktikáját választják, valahogy úgy, ahogy a Kennedy-gyilkosság, vagy 9/11 ügyében, amiknél szintén nyomasztó a hivatalos állásfoglalást megcáfolni képes bizonyítékok súlya. Ez a kivárás pedig azon alapszik, hogy az ember halandó lény, és éveken belül az utolsó, közvetlen szemtanú is befejezi földi pályafutását, onnantól kezdve pedig sokkal könnyebben tudják majd letagadni a letagadhatatlant…

ufokkutatasszentgralja

ÁLOMFÖLD
Földönkívüli űrhajókat vizsgálnak az 51-es Körzetben
Ki ne hallott volna már a rejtélyes Álomföldről, az úgynevezett 51-es körzetről, amely A függetlenség napja című film egyik kiemelt helyszíneként is szerepet kapott? A több évtizede kiszivárgott hírek és információk szerint ezen a szigorúan titkos nevadai katonai bázison nem csak katonai fejlesztések zajlanak, hanem itt tárolják mindazt, ami egyértelmű bizonyítékát adhatná a földönkívüliek létezésének.

alomfold

RÉMÁLOM CSARNOK
Földalatti bázis a földönkívüliek kezében
Colorado és Új Mexikó határától nem messze fekszik Dulce, egy teljesen átlagos, amerikai kisváros. Nagyon sokáig a világ számára szinte teljesen ismeretlen településnek számított, és manapság még mindig csak azok kapják fel a fejüket a név hallatán, akik valamilyen szinten járatosak az UFO-jelenségekkel kapcsolatos kutatásokban. Dulce nem egy szokványos UFO-sztori okán lett egyenesen hírhedt az ufológus körökben, hanem azért, mert olyan mendemondák keringenek a közelben levő föld alatti bázisról, amik egy igazán félelmetes horrorfilm alaptörténetének is kiválóan megfelelnének.

remalomcsarnok

A MÉLYSÉG TITKA
UFO-bázisok a víz és a föld alatt
Lehet, hogy a földönkívüliek nem is a világűrből jönnek, hanem − paradox módon − a Földről? Egyre több bizonyíték mutat rá, hogy szupertitkos bázisokat tartanak fenn bolygónkon a tengerek, tavak fenekén, a két sarkvidéken, sőt a bolygónk gyomrában is...

SZÜRKE EMINENCIÁSOK
Kormányok és idegenek közötti kapcsolatfelvételek
Az ötvenes évek óta makacsul tartja magát az a szóbeszéd, ami szerint bizonyos kormányok és kormányhivatalok illetve a földönkívüli értelmes lények kapcsolatba léptek egymással és az óta is folyamatosan együttműködnek – a nyilvánosság teljes kizárásával. Ha ennek a sejtésnek nem lenne semmiféle alapja, akkor minden bizonnyal már régen elült volna a pletyka, de mivel időről időre újabb és újabb fejlemények bukkannak fel, az emberek egy része hajlamos hinni ebben a feltevésben.

AZ IGAZSÁG ELTEMETÉSE
A CIA és az NSA titkos manipulációi
Vélhetően senkinek nem kell bemutatni Edward Snowdent, aki az Egyesült Államok egyik titkosszolgálatának, az NSA-nak dolgozott éveken keresztül. Ő volt az, aki lelkiismeretére hallgatva egyik napról a másikra dezertált, hátrahagyta egész addigi életét, és Oroszországba menekülve kijelentette, hogy az NSA egy, az egész világot érintő lehallgató-megfigyelő rendszert működtet 

FÖLDÖNKÍVÜLIEK FELÜGYELETE ALATT ÁLLUNK!
Az amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal UFO-aktái
A nap minden percében közel húsz, egymástól független hírszerző szervezet több ezer munkatársa tevékenykedik világszerte az Amerikai Egyesült Államok érdekeinek védelmében. E szervezetek közül a legismertebb a CIA, vagyis a Központi Hírszerző Iroda, amelynek már a neve is sejteti az amerikai hírszerzésben betöltött központi szerepét. Ám mégsem ez a legnagyobb és legtitkosabb ügynökség, hanem az 1952-ben létrehozott Nemzetbiztonsági Hivatal, vagyis az NSA.

foldonkivuliekfelugyeletealattallunk

A CSÉSZEALJ-PROJEKT
Kiszivárogtatott valóság?
William Allen Harbinson 1991 és 1999 között jelentette meg ötkötetes tudományos-fantasztikus sorozatát, aminek összefoglaló címe volt a Csészealj Projekt. (Magyarországon, ki tudja, miért, csupán az első négy rész jelent meg.) A sci-fi rajongók és az UFO-hívők körében egyaránt igen nagy sikert aratott ez a nagyszabású alkotás, ami több ezer oldalon keresztül vázol fel egy egészen elképesztő, hihetetlen összeesküvést, amit egy maroknyi őrült szőtt az egész emberiség ellen. A mű legfőbb erénye, hogy nem teljesen a fantázia birodalmában mozog, hiszen számtalan eseményt, a valóságban is megtörtént esetet a cselekménybe sző, és így próbál meg egy elfogadhatónak tűnő magyarázatot adni a XX. századi UFO-jelenségekre.

A KGB TITKOS UFO-AKTÁI
Szovjet esetek nyomában
A volt Szovjetunió nagyon sokáig tagadta, hogy egyáltalán léteznének idegen látogatók. Nincsenek UFO-k, tehát nem is lehet ilyesmiről beszélni. Azután, ahogy megszűnt a Szovjetunió és nyilvánosságra kerültek a rejtett akták, kiderült, hogy mégis csak érdekelték az elvtársakat az Idegenek. Különösen a titkosszolgálat, a hírhedt KGB foglalkozott velük nagyon sokat. Az alábbiakban utánajárunk a KGB-s titkoknak és megismerkedünk néhány érdekes esettel.

TELEPORTÁCIÓ ÉS VÁKUMENERGIA
Földönkívüli technológiákat alkalmaznak a szigorúan titkos projektekben
Az UFO-észlelések gyakorisága, illetve más jellegű bizonyítékok (például kormánydokumentumok, kiszivárogtatások) alapján egyáltalán nem kérdés, hogy az idegenek valóban itt vannak velünk egy jó ideje, és az sem igazán vitatható, hogy ezek a lények egy távoli naprendszerből érkeztek hozzánk. Ebből következik, hogy technológiájuk jóval fejlettebb, mint a mienké, hiszen egészen elképesztő távolságokat voltak képesek legyőzni, még jóval azelőtt, hogy mi megalkottuk volna az első gépkocsit. De vajon vannak elképzeléseink arról, hogy miféle technológia lehet az, ami a kozmikus utazásokat lehetővé teszi? Mérnökeink el tudnak e képzelni olyan eszközöket, amik segítségével ésszerű időtartalmon belül eljuthatunk például a szomszédos csillagokhoz?

BOB LAZAR LÁTTA ŐKET
Titkos föld alatti bázis
Gyakran lehet arról hallani, hogy az USA kormánya birtokában van egy vagy több lezuhant UFO-nak. A nevezetes 51-es körzetben őriznek egyet, sőt még a legénységét is. Cáfolnak, bizonygatnak, ködösítenek már majdnem 70 éve, de még mindig nem tudunk semmi biztosat. Hacsak nem adunk hitelt Bob Lazar szavainak, miszerint neki pontosan az volt a dolga az 51-es körzet közelében, hogy megfejtse egy idegen eredetű repülő csészealj működését…

A MIKLUÁS TÉNYLEG LÉTEZIK
A leghitelesebb észlelések
Noha szerte a világon rengeteg UFO-észlelés történt az elmúlt több évtized során, ennek ellenére az emberek nagy része még mindig kétkedve fogadja az idegen űrhajók feltűnéseivel kapcsolatos jelentéseket, híradásokat. Általában a szemtanúk hitelességével kapcsolatban merülnek fel aggodalmak, hiszen a legtöbbjük teljesen átlagos állampolgár, akiknek nincs szakirányú végzettségük, így megfelelő tudásuk sem ahhoz, hogy az égen pislákoló fényeket, jelenségeket felismerjék, és ennek megfelelően kezeljék.

AZ APOLLO-20 TITKOS TÖRTÉNETE
Több millió éves űrhajó a Hold felszínén?
A XX. század egyik legfontosabb történelmi eseményeként jellemezhető az Apollo-űrprogram, ami 1961 és 1975 között 17 küldetést ért meg, és ezek közül hatszor emberekkel a fedélzeten holdra szállást is végrehajtottak. Akkor még mindenki azt hitte, hogy a diadalmas menetelés tovább folytatódik, sőt, nagyon sokan abba élték bele magukat, hogy a következő Hold-expedíciók során kiépítünk ott egy állandó bázist, majd néhány éven belül célba vesszük a Mars bolygót.

apollo20titkostortenete

A KÉK SUGÁR ÖSSZEESKÜVÉS
Jelek az égen
Vajon valóban igazak azok a pletykák, amelyek arról szólnak, hogy az USA mindenkori kormánya legalább a múlt század 40-es évei óta szoros kapcsolatot ápol a földönkívüliekkel, és azon munkálkodnak együtt, hogy egy aprólékosan megtervezett és körültekintően, magabiztos lassúsággal kivitelezett terv szerint leigázzák az emberiséget? Ha ennek van bármiféle valóságalapja, akkor hogyan lehet ezt a lehető legjobban kivitelezni úgy, hogy közben ne derüljön ki az idegenekkel együttműködő árulók bűne, és vajon miért járulnának hozzá ahhoz, hogy egy másik értelmes faj megszállja a bolygót?

keksugarosszeeskuves

alien_blinkingIDEGENEK A NAPRENDSZERBEN alien_blinking

idegenekanaprendszerbenrovat

ŰRHAJÓSOK UFO-ÉSZLELÉSEI
Szemmel tartanak bennünket!
„Repülésem alatt azon kívül, amit már mindenki tud, még valamit láttam. Minden elképzelést felülmúl… Ha engedélyt kapok az elmondására, az egész világ el fog ámulni.” a fenti mondatok a világ első űrhajósa, Jurij Gagarin szájából hangzottak el a bécsi rádió 1967. április 21-i esti híreiben, de hogy mit láthatott Gagarin, azt már soha nem tudta meg a világ, mert az űrhajós nem sokkal később − mindmáig tisztázatlan baleset következtében − meghalt.

CSILLAGKAPU A NAPBAN
Élet a pokolban?
Első hallásra hihetetlennek tűnik, hogy bármilyen életet vagy mesterséges bázist feltételezzünk a Nap felszínén, ám számos furcsaság utal arra, hogy nem pusztán természetes folyamatok zajlanak a központi csillagunkon. Különös foltok vándorolnak rajta, gigászi méretű rejtélyes tárgyak sürögnek körülötte, és már többen állították, hogy kapcsolatban állnak a Napból érkezett szellemi lényekkel…

csillagkapuanapban

TITOKZATOS ASZTEROIDÁK
Idegen bázisok az űrben?
Miután rengeteg jele van annak, hogy idegen civilizációk képviselői évezredek óta rendszeresen látogatják bolygónkat, logikusnak tűnik a feltételezés, hogy bármilyen távol legyen is az otthonuk, valahol a közelben előretolt bázisuknak kell lennie. Ha pedig titokban akarják tartani előttünk ennek a bázisnak a létezését, akkor azt el kellett rejteniük valahol a Naprendszerben. Erre a legalkalmasabb terület a Mars és a Jupiter között húzódó kisbolygó-övezet…

A VÖRÖS BOLYGÓ TITKAI
Halott kősivatag, vagy egy ősi szupercivilizáció otthona?
A tudósok azt állítják: a Mars kopár, jeges vidék, ahol esély sincs az értelmes élet kifejlődésére. Csakhogy, mint az alábbi eltitkolt bizonyítékok mutatják, a valóság teljesen más...

ÁLCÁZOTT ŰRÁLLOMÁSOK
Mesterséges holdak a Mars körül?
Két olyan égitest található a naprendszerünkben, amik meglehetősen szokatlan viselkedésükkel a mai napig komoly és egyelőre megfejthetetlen rejtélyként törnek borsot a csillagászok és más szakemberek orra alá. Egészen egyszerűen nincs magyarázat arra, hogy a Mars két holdja vajon hogy került oda, ahol keringenek, miért képesek még mindig ellenállni az anyabolygó vonzásának, és még egy sor, egészen megdöbbentő tulajdonságukkal hívták fel magukra a figyelmet. Ugyanakkor érdekes módon a tankönyvekből és a tömegmédia ismeretterjesztő műsoraiból valahogy kimaradnak ezek a rendkívüli érdekességek, talán azért, mert a Phobosz és Deimosz története egyáltalán nem szalonképes, sőt, szinte tiltott gondolatokat, következtetéseket vethetne fel az emberekben…

alcazotturallomasok

IDEGEN BÁZISOK
Titokzatos fényjelenségek a Holdon
Noha már évszázadok óta tapasztalnak a csillagászok a Hold legkülönbözőbb területein meglehetősen fura, érdekes jelenségeket, meglepő módon ezekre egészen 2012 szeptemberéig nem figyelt fel túlzottan a közvélemény. Természetesen az UFO-kutatók körében közismert tény, hogy égi kísérőnkön nagyon régóta igen különös események folynak, és megalapozottan gondolják úgy, hogy ezek legfőbb kiváltója valamiféle földönkívüli jelenlét lehet.

„A SAS LESZÁLLT”
Kikkel találkoztak az űrhajósok a Holdon?
Igaz volna, hogy mikor 1969. július 20-án Neil Armstrong és Edwin Aldrin a Holdra léptek, döbbenten tapasztalták: égi kísérőnk már „foglalt”? Eltitkolt, ám mégis kiszivárgott dokumentumok a Holdra-szállások X-aktáiból...

ELŐRETOLT KOZMIKUS HELYŐRSÉG
Üreges a Hold?
A Hold egyik legfurcsább tulajdonsága, hogy a felszínén található kráterek − a nagy átmérőjük ellenére − sekélyek. A több mint ötven kilométeres szélességű becsapódásnyomok alig három-öt kilométer mélyek, holott a számítások szerint egy ilyen hatalmas meteorkráternek legalább húsz-huszonöt kilométer mélységűnek kellene lennie. A legmélyebb a hat kilométer mély Gagarin-kráter, ami majd háromszáz kilométer átmérőjű. Egyes kutatók szerint ez a jelenség abból ered, hogy a Hold vékony, sziklákkal és porral borított felszíne alatt valami nagyon kemény anyag húzódik, amely megakadályozza a meteorok mélyebbre jutását. De vajon a Holdon kívül véd-e bármit is ez a felszín alatti „bolygópáncél”?

A HOLD FOGLALT!
Idegen űrjárművek figyelték az Apollo-küldetéseket
Az Apollo Hold-missziók űrhajósai rendszeresen találkoztak UFO-kkal, sőt Buzz Aldrin elmondása szerint magukkal az idegenekkel is.

ZIKKURAT A HOLDON
Mesterséges építmények vagy természetes képződmények?
Most, hogy a Hold ismét a figyelem középpontjába került, miután bebizonyosodott, hogy hatalmas mennyiségű „víz” található rajta, és a kínaiak is ostrom alá vették, újra előkerülnek a régi Hold-felvételek, amelyek furcsábbnál furcsább képződmények jelenlétét mutatják égi kísérőnk felszínén, és a Google Moon által akár magunk is meggyőződhetünk ezek létezéséről.

CSILLAGHAJÓK A NAPRENDSZERBEN
Nem mind bolygó, ami annak tűnik…
Szakértők állítják, hogy naprendszerünkben több olyan objektum is akad, melyeket mos­tanáig holdnak, kisbolygónak, űrszemétnek véltünk, pedig valójában nem is azok!

csillaghajokanaprendszerben

LEHETETT-E VALAHA ÉLET A MARSON?
A legfontosabb kutatási eredmények
Régóta folyik a vita, hogy van-e, volt-e élet a Vörös Bolygón. S mivel a kérdés természettudományos eszközökkel jól vizsgálható, a tudósok is foglalkoznak vele. A Mars-szondáknak köszönhetően egyre többet tudunk bolygószomszédunk múltjáról, jelenéről. Mivel tényleg nagy az érdeklődés a Mars iránt, talán nem felesleges összefoglalni, mit mondanak a különféle tudományok arról, hogy lehetett-e élet valaha a Mars bolygón. Vagy ennél is komolyabb a helyzet, és elképzelhető, hogy a földi élet egyenesen onnét érkezett!

lehetettevalahaeletamarson

A PHAETON-LAKÓK
Egy kozmikus katasztrófa nyomai
Az UFO-kutatás egyik legizgalmasabb kérdése az ősi legendákból ismert földönkívüli látogatásokhoz kapcsolódik. Kik lehettek ezek a történelem hajnalán őseinkhez érkező idegenek, és vajon mi történt velük, miért nem vették fel többé a kapcsolatot az emberiséggel?

AZ ELVESZETT BOLYGÓ
Az aszteroida-öv egy ősi háború maradványa?
A Jupiter és Mars közt keringő, mintegy 3000 kisebb-nagyobb szikla, üstökös, kisbolygó már régóta izgatja az emberi képzeletet. Talán egy valamikori kozmikus összecsapás emlékét őrzi Naprendszerünk e titokzatos térsége.

azelveszettbolygo

A FÖLDÖNKÍVÜLIEK KÜLÖNSZÁM 2014 JÚNIUS 27-TŐL KAPHATÓ AZ ÚJSÁGÁRÚSOKNÁL ÉS SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN.

A lapot az alábbi módokon vásárolhatja meg:

  • Belföldi postautalvánnyal Hihetetlen Magazin szerkesztősége Cím: 1124, Németvölgyi út 47. 1/1 A közlemény rovatban kérjük, tüntessék fel a nevet és a címet, ahová a lapot kérik postázni. 
     
  • Banki átutalással (JÖVŐVILÁG Kft, UniCredit Bank Zrt. Bankszámlaszámunk: 10918001 00000052 73800005) A közlemény, vagy megjegyzés rovatban tüntessék fel a postázási nevet és címet! 
     
  • Személyesen is megvásárolható a szerkesztőség címén, hétfőtől csütörtökig 10-16 óra, illetve pénteken, 10-14 óra között.

    A lap ára postai, illetve banki átutalás esetében 1490 Ft+450 Ft. postaköltség. Személyes átvétellel 1490 Ft. Utánvételi lehetőségre nincs mód.
 

JÚNIUSI LAPSZÁMUNK tartalmából

A VATIKÁN SÖTÉT TITKAI KÜLÖNSZÁM

SORSÜGYNÖKSÉG KÜLÖNSZÁM

MÁGIKUS EREKLYÉK KÜLÖNSZÁM

ATLANTISZ KÜLÖNSZÁM

ANTIKRISZTUS KÜLÖNSZÁM

TILTOTT EVANGÉLIUMOK KÜLÖNSZÁM

KRISTÁLYPIRAMIS A BERMUDA-HÁROMSZÖGBEN KÜLÖNSZÁM

AZ ILLUMINÁTUS ÖSSZEESKÜVÉS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 4. KÜLÖNSZÁM

A 3. BIRODALOM MÁGIÁJA ÉS OKKULT TITKAI KÜLÖNSZÁM

X-AKTÁK KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 3. KÜLÖNSZÁM

ISTENI KŐGÚLÁK KÜLÖNSZÁM

EGÉSZSÉGHÁBORÚ KÜLÖNSZÁM

Egeszseghaborukicsi

JÉZUS TITKOS ÉLETE KÜLÖNSZÁM

jezustitkoseleteboritokicsi

FÖLDÖNKÍVÜLIEK KÜLÖNSZÁM

foldonkivuliekboritokicsi

ÚJ VILÁGREND KÜLÖNSZÁM

uvkicsi

Elérhetőségeink

Telefon:
2020-158, 2022-853


E-mail:
hihetetlen.magazin@t-online.hu


Postacím:  
1124 Budapest, Németvölgyi út 47. I. emelet 1.

Partnereink

jovovilaglogo
hatoscs

Előfizetési lehetőség a digitális lapszámra

dimaghirdcsik