A HIHETETLEN MAGAZIN OKTÓBERI LAPSZÁMÁNAK TARTALMA

Címlapsztori
BETILTOTT IGAZSÁG
Az Elit az összeesküvés-elméletek ellen

Egy olyan világban élünk, amelyet a maga teljességében nincs lehetőségünk megismerni. Az élet számtalan területén komoly eltussolások, elhallgatások, titkolózások zajlanak, ráadásul egy, a háttérben meghúzódó világerő azon munkálkodik, hogy a közeljövőben globális cenzúrát vezessen be, így hallgattatva el mindazokat, akik rendszerkritikus gondolataikkal, a hatalom viselt dolgait illető leleplezéseikkel veszélyt jelentenek az Elitre. Vehetünk bármit, a tudományt, a minket körülvevő valóságot, a történelmünket, előbb-utóbb mindenütt falakba ütközünk...

elitellen2

Természetfeletti jelenségek
HAMIS PILLÉREK
A modern világ három hazugsága

A civilizációk koncepciókra épülnek. Például a középkori világ a feudális rendre és a kereszténységre, az ókori birodalmak az istenek hatalmára és az emberek feléjük történő alárendeltségére. És a miénk? Nem egyszerű kérdés. Az alábbiakban a modern nyugati világ pilléreit vizsgáljuk meg és azt, mennyire igazak és elfogadhatók ezek, ha a mélyükre nézünk. Természetesen mindannyian úgy tanultuk, hogy ezek az alapok igazak és alkalmasak felépíteni egy civilizációt. De mi van akkor, ha már eleve hamisak és hazugok voltak ezek a pillérek? Mi következik mindebből?

hamispillerek

DRAKE DOBJA
A mágikus hangszer

MINDENNAPI FÉLELMEINK
Hihetetlen fóbiák

ELÁTKOZOTT DINASZTIÁK 
A Báthoryaktól a Kennedykig

AZ EMBERI LÉTEZÉS LÉNYEGE
Spirituális útkeresés a materializmus csapdájában

AZ ÖRDÖG ÓRÁJA
Túlvilági lények érkezése

Gondolatébresztő
NEMEK HÁBORÚJA
Milyen civilizációt építsünk?
Patriarchális vallási hagyományainkból adódóan a női princípiumot jelenleg is a maszkulin szellem szárnyalását ellehetetlenítő csábítóval, végső soron az anyagi létsíkkal, a természettel szokás azonosítani. Bár a spirituális előfeltevés valóban diszkriminatív, egyelőre tartózkodjunk a moralizálástól, vagyis a valós és vélt sérelmek felhánytorgatásától! Ha figyelmünket a dogmákat megszilárdító tapasztalatoknak és tévképzeteknek szenteljük, talán tehetünk valamit a megbékélésért.

nemekhaboruja

Homályos Zóna
A NAGY, EGYESÍTETT SPIRITUÁLIS ELMÉLET 
Felkészülés a végső összecsapásra
A harmadik évezred második évtizedében kialakult egy speciális igény arra, hogy hit, vallás, teológia, spirituális világ és ezotéria, megmagyarázhatatlan jelenségek vagy éppen az UFO-k és földönkívüliek létezésére tudományos érveket sorakoztassunk fel. Ezért egyre többször találkozhatunk olyan cikkekkel és tanulmányokkal, amelyek ennek a „szembenállásnak” a mikéntjét boncolgatják. Sajnos azonban úgy tűnik, a jelenlegi módszerek alkalmazásával totális zsákutcába jutottunk. Rossz helyen jelöljük meg a határokat, nem megfelelő módszereket alkalmazunk az adott jelenség vizsgálatára, és nagyon sok esetben találkozhatunk csúsztatásokkal, félrevezetésekkel, minden alapot nélkülöző, valótlanságokat tartalmazó „kinyilatkoztatásokkal”.

nese

Világutazó
AHOL A KIRÁLY LAKOTT
Angkor Vat (1. rész)

Az „Angkor” szó egy ősi szanszkrit kifejezésből alakult ki, és azt jelenti: „A város, ahol a király lakik”. A 20. században nagyjából 240 négyzetkilométer­nyi területen tártak fel romokat. Ezek persze nem alkotnak egységes rendszert, az egyes ismertebb templomrom-területeket kilo­méterek választják el egymástól.

aholakiralylakik

A VILÁG KÖLDÖKE
Utazás a Szent Völgybe

BOSZORKÁNYSZIGET
Félelmetes térség Szeged közelében

Hihetetlen Extra
A JÖVŐBŐL JÖTTÜNK!
A náci harangtól a kis szürkék Csészealj-időgépéig
Szinte bizonyos, hogy mindenki életében előfordultak olyan események, történések, amiket a legszívesebben vagy megváltoztatna, vagy meg sem történté tenne. Azonban, ha tényleg lehetőségünk nyílna erre, azzal a jelenünk is radikális módon eltorzulna – állítják az idő rejtélyes természetét kutató tudósok. Hiszen egy ilyesféle beavatkozás révén akaratlanul is olyan láncreakciókat indítanánk el, amik alapvetően átformálnák a jelenünket, méghozzá oly módon, hogy utána már azért rimánkodnánk, hogy inkább minden maradjon a régiben… És persze jó lenne ismerni a jövőt is! Hol és hogy leszek öt, tíz év múlva? Mi fog történni az emberiséggel ezer év távlatában? Mik lesznek a jövő heti lottó nyerőszámok? Honnan is tudhatnánk meg ezeket – hacsak nincs egy időgépünk, amivel előre szökkenhetnénk és így leshetnénk meg az eljövendőt. De mindez csupán fikció. De tényleg az? Hiszen a jelek szerint jelenünket jószerével ellepik azok a személyek, akik azt állítják magukról, hogy a jövőből érkeztek, sőt, a távoli múlt fennmaradt emlékeinek egy része is arról tanúskodik, hogy valakik megzavarhatták az idő rendes áramlását, és bizonyos, korban oda nem illő eszközöket hagytak hátra maguk után. Mindezek alapján úgy tűnik, az időutazás nem csupán egy elméleti lehetőség, hanem egyesek számára maga a napi gyakorlat…

jovoboljottun2

Meghökkentő világ
SZIKLAOLTÁR ÉS PIRAMIS
Az etruszkok félelmetes szertartásai

Európa ősi történelme a mai napig számos rejtélyt tartogat a kíváncsiak számára. Különös, elveszett kultúrák… Titokzatos építmények… Misztikus legendák… Az egyik legrejtélyesebb a régi kultúrák közül az etruszkoké, amelynek a Római Birodalom térnyerése okozta a végzetét. E nép jó néhány emléket hagyott hátra Olaszország területén, és ezek túlnyomó része még feltárásra vár. Ezúttal e rejtélyes kultúrkör piramisát vesszük szemügyre közelebbről, és azt is megkíséreljük kideríteni, vajon mi célból hozták létre készítői.

etruszkszertartasok

ERDEI MANÓK
Az írek és az izlandiak biztosak benne!

APRÓ INDONÉZ VÁMPÍROK
Éjjel csapnak le a hegyes fogú lények!

A REJTÉLYES MILÓI VÉNUSZ
Mit tarthatott a karjaiban?

ELÁTKOZOTT DRÁGAKÖVEK
Halált hozó gyémántok

TÉRDIG ÉRŐ VÍZÖZÖN
Noénak nem volt szüksége bárkára

Mítoszok és Legendák
A NAPFORDULÓ POGÁNY ORGIÁI
A testi szerelem megszállottjai

A kereszténység felvétele előtti időkben Európa nagy részén az emberek a nyári napforduló ünnepén nagy tüzeket gyújtottak a fás, bokros vízpartokon. Először csak énekeltek, ettek-ittak a tűz körül, majd éjfél után csoportosan áldoztak a szerelem oltárán…

poganyorgiak

SZERELMET HOZÓ HELYEK
Románc a babonák földjén

VALLÁSALAPÍTÓ HERCEG
Buddha legendái a mágia tükrében

MAGYAR NEVEK A BIBLIÁBAN
A titokzatos kánaánita kapcsolat

A HUMOR MISZTIKUS EREJE
Naszreddin Hodzsa, a tréfamester

Összeesküvés-elméletek
MOLOTOV-RIBBENTROP PAKTUM

Tévhitek és valóság

Az 1939. augusztus 23-án Moszkvában Joachim von Ribbentrop német külügyminiszter és Vjacseszláv Molotov szovjet külügyminiszter által aláírt német-szovjet meg nem támadási egyezményről ma is rengeteg a tévhit. Hangsúlyozom, hogy nem szövetségről, hanem meg nem támadási egyezményről van szó. Még nagyobb a zavar az úgynevezett titkos záradék kérdésében, amely állítólag Lengyelország felosztásának egyeztetett tervét tartalmazta volna. Nem volt ilyen terv! A titkos záradék létezett, és évtizedeken át csak sejtésként kezelte a történelemtudomány, de 1989 májusában egy szovjet-lengyel történészbizottság betekinthetett annak szövegébe.

mrpaktum

DONALD TRUMP LEGENDÁS MÉRGEI
A vegyipari lobbi a környezetvédők ellen

UTOLSÓ CSATA A VÖLGYBEN
Az ISIS apokaliptikus tervei 

A LEGVÉGSŐ TITOK
Istenként fogunk elbukni 

A GYÜMÖLCSÖSKERT-HADMŰVELET
Mintha Szlovákia lebombázná Paksot...

Földönkívüliek

A RETTENETES DÉMONÖLŐ
Káli istennő véres kultusza
Vannak igencsak véres kultuszok, és ezek közül a legismertebbek egyike Káli istennő kultusza. Ki volt ő az indiai mitológiában, és mit lehet tudni eredetéről? Ha megnézzük a történetét, akkor kiderül, hogy sok érdekes momentum van benne, amin el kell gondolkodnunk. Lehetséges, hogy Káli nem véletlenül néz úgy ki, ahogy? A Fekete Anya ábrázolásaiban van valami furcsa, megfoghatatlan, ami idegen eredetre utalhat. Történeteit megismerve még inkább hajlunk majd arra, hogy valóságos lénynek képzeljük el, akinek a tetteit mai szemmel egészen másképpen értelmezhetjük, mint azt a mítoszok tették.

kalikultusz

A RENDSZERVÁLTÁS UFO-I
És akkor jöttek az idegenek...

Jövővilág
IRÁNYÍTOTT GRAVITÁCIÓ

Korlátlanul alakítható világ

Nos, igen, az emberi faj enyhén szólva is kontrollmániás, mindent irányítani akar – még a nehézkedési erőt is! Egyes új elméletek és kísérletek szerint hamarosan lehetségessé válhat, hogy mesterséges gravitációs mezőket kreáljunk, avagy manipuláljuk, formáljuk, erősítsük, gyengítsük a Föld vagy bármely objektum gravitációs terét. És hogy mire lesz jó ez a gyakorlatban? A kutatók szerint sok mindenre: távközlésre, hajtóművekbe, tárgyak emelésére, levitáltatására, sőt akár még időutazásra is.

iranyitottgravitacio

HALHATATLANNÁ VÁLHATUNK!
Az örök élet lehetősége

LÁNGOLÓ HURRIKÁN
A tűztornádók rejtélyes eredete

KÖVETKEZŐ, NOVEMBERI LAPSZÁMUNK OKTÓBER 25-ÉN JELENIK MEG!

 

OKTÓBERI LAPSZÁMUNK tartalmából

MÁGIKUS EREKLYÉK KÜLÖNSZÁM

ATLANTISZ KÜLÖNSZÁM

ANTIKRISZTUS KÜLÖNSZÁM

TILTOTT EVANGÉLIUMOK KÜLÖNSZÁM

KRISTÁLYPIRAMIS A BERMUDA-HÁROMSZÖGBEN KÜLÖNSZÁM

AZ ILLUMINÁTUS ÖSSZEESKÜVÉS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 4. KÜLÖNSZÁM

A 3. BIRODALOM MÁGIÁJA ÉS OKKULT TITKAI KÜLÖNSZÁM

TILTOTT TÖRTÉNELEM KÜLÖNSZÁM

X-AKTÁK KÜLÖNSZÁM

APOKALIPSZIS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 3. KÜLÖNSZÁM

ISTENI KŐGÚLÁK KÜLÖNSZÁM

EGÉSZSÉGHÁBORÚ KÜLÖNSZÁM

Egeszseghaborukicsi

JÉZUS TITKOS ÉLETE KÜLÖNSZÁM

jezustitkoseleteboritokicsi

FÖLDÖNKÍVÜLIEK KÜLÖNSZÁM

foldonkivuliekboritokicsi

ÚJ VILÁGREND KÜLÖNSZÁM

uvkicsi

Elérhetőségeink

Telefon:
2020-158, 2022-853


E-mail:
hihetetlen.magazin@t-online.hu


Postacím:  
1124 Budapest, Németvölgyi út 47. I. emelet 1.

Partnereink

jovovilaglogo
hatoscs

Előfizetési lehetőség a digitális lapszámra

dimaghirdcsik